Overzicht van alle renovatiepremies voor wie BENOveert (update 2019)

BENOveerders die investeren in een energetische renovatie van hun woning of appartement, blijven ook in 2019 beloond met BENOvatiepremies en -subsidies die de werken betaalbaarder maken: premies via de netbeheerders, een totaalrenovatiebonus, een belastingvermindering in de vorm van een korting op de onroerende voorheffing, een renovatiepremie en een premie voor collectieve BENOvatiewerken. 

BENOvatiepremies via de distributienetbeheerders

Premie voor dakisolatie

4 euro/m², indien geplaatst door een aannemer, en 2 euro/m² wanneer je zelf je dak isoleert. De R-waarde (isolatiewaarde) van de isolatie moet minstens 4,5 m²K/W zijn.

Premie voor spouwmuurisolatie

5 euro/m², op voorwaarde dat de werken zijn uitgevoerd door een aannemer conform de kwaliteitseisen STS 71-1.

Premie voor na-isolatie buitenmuur aan de buitenzijde

15 euro/m², wanneer de R-waarde van de isolatie minstens 3,0 m²K/W bedraagt en de werken zijn uitgevoerd door een aannemer.  

Premie voor muurisolatie aan de binnenzijde

15 euro/m², op twee voorwaarden. De R-waarde moet minstens 2,0 m²K/W zijn. En ofwel moet het werk van de aannemer worden begeleid door een architect met controle op de uitvoering van de werken, ofwel moet er worden gewerkt met een aannemer die beschikt over een certificaat van bekwaamheid of een certificaat van bekwaamheid als aspirant. 

Premie voor vloerisolatie op volle grond of isolatie van het plafond van een kelder

6 euro/m², uit te voeren door een aannemer. De R-waarde van de isolatie moest minstens 2,0 m²K/W bedragen. 

Premie voor beglazing

10 euro/m²  voor glas met een U-waarde (warmtedoorgangscoëfficiënt) van maximaal 1,0 W/m²K (i.p.v. 1,1 in 2018). De energieprestatie van het glas moet af te lezen zijn op de afstandshouder tussen de glasbladen.    

Premie voor een zonneboiler

550 euro/m². Maximum premie: 2.750 euro, met een maximum van 40% van het factuurbedrag.

Premie voor warmtepomp

 • 4.000 euro voor een geothermische warmtepomp
 • 1.500 euro voor een lucht-waterwarmtepomp
 • 800 euro voor een hybride lucht-waterwarmtepomp
 • 300 euro voor een lucht-luchtwarmtepomp.

Telkens maximum 40% van het factuurbedrag.

Wanneer er geen aardgasnet bij jou in de straat ligt, of wanneer de warmtepomp een elektrische accumulatieverwarming vervangt, kan de premie worden verdubbeld.

De warmtepomp moet beschikken over een productlabel volgens de Ecodesignverordening: minstens A++ -label voor een geothermische warmtepomp, en minstens A+-label voor een niet-geothermische warmtepomp. De warmtepomp mag bovendien niet gebruikt worden voor actieve koeling.

Premie voor een warmtepompboiler                                                  

Vanaf 2019 komt er een premie voor een warmtepompboiler die uitsluitend voor sanitair warm water wordt gebruikt (woningen met bouwaanvraag voor 1/1/2014).

In 2019 bedraagt deze premie 400 euro (maximum 40% van de investeringskosten). In 2020 wordt dat 300 euro, in 2021 200 euro.

Totaalrenovatiebonus of ‘BENO-pass’

Bovenop deze individuele premies kan je ook aanspraak maken op een totaalrenovatiebonus. Hiervoor moet je binnen de vijf jaar investeren in drie of meer van de zeven volgende energiebesparende ingrepen:

 • dak- of zolderisolatie (minstens 30 m²)
 • muurisolatie (aan de buitenkant, aan de binnenkant of via de spouw, met een minimum van 30 m²)
 • vloerisolatie (minstens 30 m²)
 • de plaatsing van nieuwe beglazing (minstens 5 m²)
 • de installatie van een zonneboiler
 • de installatie van een warmtepomp
 • de plaatsing van een ventilatiesysteem.

Het extra bedrag dat je krijgt hangt af van het aantal werken dat je laat uitvoeren:

 • voor drie werken: bonus van 1.250 euro
 • voor 4 werken: bijkomende bonus 500 euro
 • voor 5 werken: bijkomende bonus van 1.000 euro
 • voor 6 werken: bijkomende bonus van 1.000 euro
 • voor 7 werken: bijkomende bonus van 1.000 euro

Voor renovaties in een appartement krijg je de helft van deze bedragen.

Opgelet: om voor de totaalrenovatiebonus in aanmerking te komen, moeten het volledige dak, alle muren, alle vloeren en alle beglazing van de woning of het appartement geïsoleerd zijn conform de minimale isolatie-eisen voor het krijgen van een aparte premie voor dak, vloer, muur en beglazing.

Verlaging onroerende voorheffing en verminderde registratierechten voor IER

De belastingvermindering, in de vorm van korting op onroerende voorheffing, krijg je voor investeringen in een ingrijpende energetische renovatie (IER). Dat is een renovatie waarbij de technische installaties volledig worden vervangen en minstens 75% van de buitenschil (de buitenkant van een woning) wordt (na)geïsoleerd. Wie sinds 1 oktober 2016 een bouwaanvraag voor een ingrijpende energetische renovatie heeft ingediend en een E-peil (energieprestatie) van maximaal E90 haalt, betaalt vijf jaar lang maar de helft van de onroerende voorheffing. Zakt het E-peil naar maximaal E60, dan hoeft er vijf jaar lang zelfs helemaal geen onroerende voorheffing te worden betaald.

Nieuw, sinds 1 juni 2018, zijn de verminderde registratierechten voor wie een bestaande woning koopt (als enige gezinswoning) en die binnen de 5 jaar ingrijpend energetisch te renoveert. Want dan betaal je voortaan slechts 6% registratierechten op de aankoopsom in plaats van 7%. Concreet: stel dat je een woning koopt voor 300.000 euro, dan krijg je dus 3.000 euro korting of – anders bekeken - 3.000 euro extra BENOvatiebudget. Spreek er je notaris over aan, zodat hij of zij dat opneemt in uw notariële akte. 

Renovatiepremie / verbeteringspremie

De Vlaamse Regering heeft de principiële beslissing genomen om de verbeteringspremie van de Vlaamse overheid te integreren in de renovatiepremie (meer info www.wonenvlaanderen.be). In 2019 loopt de renovatiepremie dus verder.

Eigenaars met een lager of gemiddeld inkomen evenals eigenaars (zonder inkomensgrens) die verhuren aan een sociaal verhuurkantoor en die een huis van minstens 30 jaar oud willen renoveren, kunnen een renovatiepremie van maximaal 10.000 euro aanvragen. De uitbetaling wordt verdeeld over twee aanvragen, met een tussentijd van minstens één jaar en maximaal 2 jaar. Voor 2019 is het plafond van het inkomen vastgelegd op 42.890 euro voor een alleenstaande. Voor alleenstaanden met één persoon ten laste en voor gehuwden en samenwonenden is dat 61.270 euro. Per bijkomende persoon ten laste mag er 3.440 euro worden bijgeteld. Voor aanvragen in 2019 wordt gekeken naar het inkomen van twee jaar daarvoor, dus naar 2017.

Er kan een renovatiepremie worden aangevraagd voor 4 categorieën van werken. Per aanvraag mogen maximum 2 categorieën worden aangevraagd.

 • De structurele elementen van een woning (diverse ruwbouwwerken);
 • Dakrenovatie (o.a. dakstructuur, dakpannen, dakgoten, maar geen isolatie);
 • Buitenschrijnwerk (nieuwe buitendeuren en ramen, voorzien van ventilatievoorzieningen);
 • De technische installaties. Hieronder vallen onder andere de plaatsing van centrale verwarming, de vernieuwing van de elektrische installatie, en de vernieuwing van het sanitair (maar geen zonnepanelen, warmtepomp of zonneboiler).

 

Gratis begeleiding door een BENOvatiecoach voor collectieve BENOvatieprojecten

Wil je niet alleen renoveren? Schrikt de administratieve rompslomp je af, of zie je er tegenop om zelf de werken op te volgen? Maak dan minstens 9 andere eigenaars in je straat of gemeente warm voor een collectief energetisch renovatieproject.

Wanneer minstens 10 eigenaars van een huis of een appartement in dezelfde wijk of gemeente gezamenlijk BENOveren, dan kunnen ze gratis een beroep doen op een BENOvatiecoach. Deze wordt door de Vlaamse overheid betaald via de zogenaamde ‘burenpremie’. De burenpremie is dus geen geldbedrag dat de 10 eigenaars krijgen toebedeeld, maar wel een dienstverlening waarvan ze gratis gebruik kunnen maken. De BENOvatiecoach fungeert als centraal aanspreekpunt, geeft persoonlijk advies, begeleidt bij de premieaanvraag, helpt bij het opmaken van de meetstaten, vraagt offertes aan en vergelijkt ze met elkaar, en houdt een oogje in het zeil bij de uitvoering van de werken. Zo spaar je tijd en ben je zeker van een juiste aanpak. 

Om deel te nemen aan een burenpremieproject komen de volgende energiebesparende maatregelen in aanmerking:

 • dak- of zoldervloerisolatie
 • isolatie van de buitenmuren (aan de buitenkant, aan de binnenkant of in de spouw)
 • vloerisolatie op volle grond; plafondisolatie van de kelder of van verluchte ruimtes onder een verwarmde verdieping
 • hoogrendementsbeglazing
 • installatie van een zonneboiler, warmtepomp of ventilatiesysteem.

Hoe ga je te werk? Meld je aan op de website van je netbeheerder Fluvius (https://www.fluvius.be/nl/thema/benoveren of rechtstreekse aanmelding via deze link). Zodra er 10 of meer deelnemers uit dezelfde buurt zich hebben ingeschreven voor dezelfde energiebesparende maatregel, start Fluvius een collectief renovatieproject op en krijg je een BENOvatiecoach toegewezen. Wanneer er geen 10 deelnemers binnen dezelfde gemeente zich inschrijven, zoeken de netbeheerder en de gemeente naar een oplossing op maat. Je kan ook rechtstreeks contact opnemen met een BENOvatiecoach naar keuze. Een lijst met gecertificeerde coaches staat ook op https://www.fluvius.be/sites/fluvius/files/2019-07/benovatiecoaches.pdf.

Cookies: Om u de best mogelijke ervaring te bieden, maakt deze site gebruik van cookies. Als u mijnBENOvatie.be blijft gebruiken, betekent dit dat u akkoord gaat met ons gebruik van cookies. Als u meer wilt weten over de cookies die we gebruiken en hoe u uw instellingen kunt wijzigen, lees dan onze cookievoorwaarden.Sluiten