Overzicht van alle renovatiepremies en andere financiële stimuli voor wie BENOveert in 2022

BENOveren, dat is goed voor je portemonnee, want je bespaart meteen op je energiefactuur. En voor elke energiebesparende ingreep krijg je een financieel ruggensteuntje van de Vlaamse overheid, waardoor je de investering nog sneller hebt terugverdiend. Je wint dus twee keer. 

Tot 30 juni moesten de renovatiepremie en energiepremies apart worden aangevraagd. Sinds 1 juli 2022 is het premiesysteem hervormd en werden de  Vlaamse renovatiepremie en de energiepremies geïntegreerd in 1 loket onder de naam Mijn Verbouwpremie

Enkele energiepremies zijn niet geïntegreerd in Mijn VerbouwPremie, met name de premie voor de installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen (PV), de premie voor de aankoop of leasing van een thuisbatterij, de premie sturing elektrische warmte. Deze moeten nog steeds via Fluvius worden aangevraagd.

Wie grondig BENOveert, kan – bovenop de premies van MijnVerbouwpremie en die van Fluvius – ook een beroep doen op financiële stimuli als de Epc-labelpremie, de renteloze renovatielening tot 60.000 euro of overige financiële stimuli.

Overzicht renovatiepremies 2022

 1. Mijn Verbouwpremie
 2. Premies via Fluvius
 3. Overige financiële stimuli

Mijn verbouwpremie

Mijn Verbouwpremie voor de renovatie / isolatie van het dak of de zoldervloer

  Hoogste inkomens-categorie Middelste inkomens-categorie eigenaar-bewoner Laagste Inkomens-categorie eigenaar-bewoner of verhuur SVK
  ISOLATIE
Max. 40% van de factuur
ISOLATIE EN RENOVATIE
Max. 4.025 euro premie
ISOLATIE EN RENOVATIE
Max. 5.750 euro premie
Isolatie van het dak of de zoldervloer 8 euro/m² 35% van factuur 50% van factuur
Andere werken
 • verwijderen van asbest zonder het plaatsen van nieuwe dak- of zoldervloerisolatie
 • afbreken van dakstructuur en vervanging door draagkrachtige elementen
 • plaatsen van een onderdak bij hellende daken en waterdichte bedekking (bv. dakpannen, roofing ...)
 • behandelen van houten dakstructuren tegen zwammen en insecten
 • plaatsen van een dakdoorbreking zoals dak(vlak)ramen, lichtkoepels en lichtkokers
 • vervangen en plaatsen van dakgoten en afvoerpijpen
  35% van factuur 50% van factuur
Verhoging: voor huishoudens met teller op uitsluitend nachttarief
eindfacturen vanaf 2021, aanvragen tot en met 2025 + 2 euro/m²
+ 2 euro/m² + 2 euro/m² + 2 euro/m²
Verhoging: wanneer gelijktijdig met het plaatsen van nieuwe dak- of zolderisolatie asbest wordt verwijderd
eindfacturen isolatie en asbestverwijdering vanaf 2021
+ 8 euro/m² + 8 euro/m² + 8 euro/m²

 
Surf voor alle voorwaarden, details en aanvraag naar mijnverbouwpremie.be

Opgelet! Wegens de hervorming van het Vlaamse premiestelsel naar MijnVerbouwpremie is het tussen 1 juli en 30 september 2022 tijdelijk niet mogelijk om premies aan te vragen. Wie toch een premie wil aanvragen, houdt de facturen best bij tot 1 oktober om dan via het nieuwe loket een aanvraag in te dienen.

Mijn Verbouwpremie voor de renovatie / isolatie van de buitenmuur / gevel

  Hoogste inkomens-categorie Middelste inkomens-categorie eigenaar-bewoner Laagste Inkomens-categorie eigenaar-bewoner of verhuur SVK
  ISOLATIE
Max. 40% van de factuur
ISOLATIE EN RENOVATIE
Max. 4.200 euro premie
ISOLATIE EN RENOVATIE
Max. 6.000 euro premie
Isolatie van de buitenmuren in de spouw 5 euro/m² 35% van factuur 50% van factuur
Isolatie van de buitenmuur langs de buitenkant 30 euro/m²    
Isolatie van de buitenmuur aan de binnenkant 15 euro/m²    
Andere werken
 • verwijderen van asbesthoudende gevelbekleding
 • afbraak van buitenmuren en de vervanging door nieuwe buitenmuren (inclusief de dragende of steunende elementen in die muren, zoals kolommen, balken en lateien)
 • behandeling tegen optrekkend vocht door het aanbrengen van een waterkerende laag of het injecteren van de muren met producten die de muur waterdicht maken
 • behandeling van de muren tegen kelder- of huiszwam
 • bij balkons: afbraak van borstweringen of balustrades en de plaatsing van nieuwe borstweringen of balustrades
 • natte of droge bepleistering op de binnenkant van de buitenmuren, samen met het plaatsen van isolatie aan de binnenkant van de buitenmuren
 • afwerking met gevelsteen, gevelbekleding of -bepleistering samen met het plaatsen van isolatie aan de buitenkant van de buitenmuren
  35% van factuur 50% van factuur
Verhoging: voor huishoudens met teller op uitsluitend nachttarief
eindfacturen vanaf 2021, aanvragen tot en met 2025:
navullen van een bestaande spouwmuur + 2,5 euro/m² + 2,5 euro/m² + 2,5 euro/m²
aanbrengen van nieuwe isolatie aan de buitenkant van de buitenmuren, Rd>=3 + 15 euro/m²
aanbrengen van nieuwe isolatie aan de binnenkant van de buitenmuren, Rd>=2 + 7,5 euro/m²
Verhoging: wanneer tegelijk met het aanbrengen van nieuwe isolatie aan de buitenkant van de gevelmuren asbest wordt verwijderd – eindfacturen 2021 en 2022 + 8 euro/m² + 8 euro/m² + 8 euro/m²

 
Surf voor alle voorwaarden, details en aanvraag naar mijnverbouwpremie.be

Opgelet! Wegens de hervorming van het Vlaamse premiestelsel naar MijnVerbouwpremie is het tussen 1 juli en 30 september 2022 tijdelijk niet mogelijk om premies aan te vragen. Wie toch een premie wil aanvragen, houdt de facturen best bij tot 1 oktober om dan via het nieuwe loket een aanvraag in te dienen. 

Mijn Verbouwpremie voor de plaatsing van nieuwe ramen of deuren / nieuw glas 

  Hoogste inkomens-categorie Middelste inkomens-categorie eigenaar-bewoner Laagste Inkomens-categorie eigenaar-bewoner of verhuur SVK
  HR-GLAS
Max. 40% van de factuur
GLAS, RAMEN EN DEUREN
Max. 3.850 euro premie
GLAS, RAMEN EN DEUREN
Max. 5.500 euro premie
Plaatsen van hoogrendementsglas, transparante kunststofplaten of lichtkoepels, U<=1.0
of het afbreken en plaatsen van ramen en deuren met hoogrendementsglas zonder ventilatie(systeem)
16 euro/m² 35% van factuur 50% van factuur
Andere werken:
 • afbreken en plaatsen van ramen en deuren met hoogrendementsglas met ventilatie(systeem)
 • plaatsen van volle buitendeuren, U<=2.0
 • afbreken en plaatsen van borstweringen of balustrades bij lage ramen
  35% van factuur 50% van factuur
Verhoging:
voor huishoudens met teller op uitsluitend nachttarief
eindfacturen vanaf 2021, aanvragen tot en met 2025
+ 8 euro/m² + 8 euro/m² + 8 euro/m²


Surf voor alle voorwaarden, details en aanvraag naar mijnverbouwpremie.be

Opgelet! Wegens de hervorming van het Vlaamse premiestelsel naar MijnVerbouwpremie is het tussen 1 juli en 30 september 2022 tijdelijk niet mogelijk om premies aan te vragen. Wie toch een premie wil aanvragen, houdt de facturen best bij tot 1 oktober om dan via het nieuwe loket een aanvraag in te dienen.

Mijn Verbouwpremie voor de renovatie / isolatie van de vloer (vloer op de volle grond of plafond van de kelder/kruipruimte)

  Hoogste inkomens-categorie Middelste inkomens-categorie eigenaar-bewoner Laagste Inkomens-categorie eigenaar-bewoner of verhuur SVK
Plaatsen van nieuwe vloerisolatie op volle grond of op het plafond van een kelder of verluchte ruimte onder een verwarmde ruimte ISOLATIE
Max. 40% van de factuur
ISOLATIE EN RENOVATIE
Max. 1.050 euro premie
ISOLATIE EN RENOVATIE
Max. 1.500 euro premie
Plaatsen van nieuwe vloerisolatie op volle grond of op het plafond van een kelder of verluchte ruimte onder een verwarmde ruimte, Rd >=2 Verbouwpremie 6 euro/m² 35% van factuur 50% van factuur
Andere werken:
 • funderingswerken
 • aanpak van stabiliteitsproblemen
 • afbraak en opbouw van draagkrachtige vloerelementen en funderingsplaten op het gelijkvloers samen met asbestverwijdering
 • aanbrengen van een chape
 • behandeling van draagvloer tegen zwammen en insecten
 • behandeling van ondergrondse muren tegen insijpelend vocht
  35% van factuur 50% van factuur
Verhoging:
voor huishoudens met teller op uitsluitend nachttarief
eindfacturen vanaf 2021, aanvragen tot en met 2025
+ 3 euro/m² + 3 euro/m² + 3 euro/m²


Surf voor alle voorwaarden, details en aanvraag naar mijnverbouwpremie.be

Opgelet! Wegens de hervorming van het Vlaamse premiestelsel naar MijnVerbouwpremie is het tussen 1 juli en 30 september 2022 tijdelijk niet mogelijk om premies aan te vragen. Wie toch een premie wil aanvragen, houdt de facturen best bij tot 1 oktober om dan via het nieuwe loket een aanvraag in te dienen.

Mijn Verbouwpremie voor de plaatsing van een condensatieketel, warmtepomp, warmtepompboiler of zonneboiler (+ eventuele andere werken sanitair / elektriciteit)  

  Hoogste inkomens-categorie Middelste inkomens-categorie eigenaar-bewoner Laagste Inkomens-categorie eigenaar-bewoner of verhuur SVK
Plaatsen van een nieuwe gascondensatieketel / Beperkte overgangsmaat-regel
van toepassing tot eind 2022 voor facturen van voor 1 juli 2022
1.800 euro
(max. 40% van de factuur)

2.400 euro
(max. 50% van de factuur)
indien ter vervanging van een stookolieketel
Plaatsen van een geothermische warmtepomp 4.000 euro
(max. 40% van de factuur)
4.000 euro
(max. 40% van de factuur)
6.400 euro
(max. 50% van de factuur)
Plaatsen van een lucht-water-warmtepomp 3.000 euro
(max. 40% van de factuur)
3.000 euro
(max. 40% van de factuur)
4.800 euro
(max. 50% van de factuur)
Plaatsen van een lucht-lucht-warmtepomp 300 euro
(max. 40% van de factuur)
300 euro
(max. 40% van de factuur)
480 euro
(max. 50% van de factuur)
Plaatsen van een hybride warmtepomp 2.000 euro
(max. 40% van de factuur)
2.000 euro
(max. 40% van de factuur)
3.200 euro
(max. 50% van de factuur)
Plaatsen van een warmtepompboiler 450 euro > 900 euro*
(max. 40% van de factuur)

*Voor eindfacturen sinds 1/07/22
450 euro > 900 euro*
(max. 40% van de factuur)

*Voor eindfacturen sinds 1/07/22
540 euro > 1.080 euro*
(max. 50% van de factuur)

*Voor eindfacturen sinds 1/07/22
Plaatsen van een zonneboiler 550 euro/m²
(max. 40% van de factuur – tot 2.750 euro)
550 euro/m²
(max. 40% van de factuur – tot 2.750 euro)
660 euro/m²
(max. 50% van de factuur – tot 3.300 euro)
Andere werken:
 • werken aan de elektrische installatie en telecommunicatie,
  inclusief de aansluiting op het openbare net en de plaatsing van de meetinstallatie voor elektriciteit
 • vervangen van leidingen van de centrale verwarming
 • vernieuwen van sanitaire leidingen en afvoeren
 • plaatsen van een regenwaterinstallatie samen met het vernieuwen van sanitaire leidingen en afvoeren
 • vernieuwen van de bestaande sanitaire toestellen
  of het plaatsen van maximaal één douche, één ligbad, twee wastafels en één toilet, als die nog niet aanwezig zijn in de woning, samen met het vernieuwen van sanitaire leidingen en afvoeren
  35% van factuur
(tot 2.625 euro)
50% van factuur
(tot 3.750 euro)


Surf voor alle voorwaarden, details en aanvraag naar mijnverbouwpremie.be

Opgelet! Wegens de hervorming van het Vlaamse premiestelsel naar MijnVerbouwpremie is het tussen 1 juli en 30 september 2022 tijdelijk niet mogelijk om premies aan te vragen. Wie toch een premie wil aanvragen, houdt de facturen best bij tot 1 oktober om dan via het nieuwe loket een aanvraag in te dienen. 

Inkomenscategorieën

  Hoogste inkomens-categorie Middelste inkomens-categorie eigenaar-bewoner Laagste Inkomens-categorie eigenaar-bewoner of verhuur SVK
ALLEENSTAAND jaarlijks inkomen
> 46.170 euro
jaarlijks inkomen
> 32.980 euro – ≤ 46.170 euro
jaarlijks inkomen
≤ 32.980 euro
ALLEENSTAAND 1 PERSOON TEN LASTE OF KOPPEL ZONDER PERSOON TEN LASTE jaarlijks inkomen
> 65.960 euro
jaarlijks inkomen
> 46.170 euro – ≤ 65.960 euro
jaarlijks inkomen
≤ 46.170 euro
PER EXTRA PERSOON TEN LASTE bovenstaande bedrag
verhogen met 3.700 euro
beide bovenstaande bedragen
verhogen met 3.700 euro
bovenstaande bedrag
verhogen met 3.700 euro


De inkomensgrenzen zijn geldig voor aanvragen in 2022 en worden jaarlijks geïndexeerd. Er wordt gekeken naar het inkomen vermeld op het laatst gekende aanslagbiljet. Meer informatie over de inkomensberekening vind je op www.MijnVerbouwpremie.be

Premies via Fluvius

Premie voor de installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen (PV)

 • Voor fotovoltaïsche zonnepanelen (PV) die vanaf 01/01/21 in dienst genomen worden.
 • Voorwaarden: de omvormer moet een maximaal AC-vermogen van 10 kVA hebben, én achter het aansluitingspunt mag geen andere fotovoltaïsche installatie in dienst zijn gesteld (behalve bij een eigendomsoverdracht waarbij voorafgaand aan de eigendomsoverdracht de installatie werd verwijderd).
 • De nieuwe installatie moet uiterlijk 3 maanden na de indienstname worden aangemeld bij Fluvius én moet minstens 15 jaar blijven staan en moet geplaatst worden op een dak van een gebouw, dat geïsoleerd is (Rd-waarde van minstens 3 m2K/W) als het gebouw wordt verwarmd.
 • Basispremie:
  tot € 1.500 per woning of wooneenheid, berekend aan € 300 per kWp van 0 tot 4 kWp en € 150 per kWp van 4 tot 6 kWp. De premie kan maximaal 40% van de factuur bedragen.
 • Verhoogde premie voor beschermde afnemers:
  tot € 1.800 per woning of wooneenheid, berekend aan € 360 per kWp van 0 tot 4 kWp en € 180 per kWp van 4 tot 6 kWp. De premie kan maximaal 48% van de factuur bedragen.

Aan te vragen via BENOveren.fluvius.be/premies.

Premie sturing elektrische warmte

Heb je zonnepanelen en sluit je er een warmtegenerator op aan ( een warmtepomp, warmtepompboiler, elektrische boiler of een accumulatieverwarming), dan kan je tot 31/12/22 een beroep doen op een premie sturing elektrische warmte voor het sturingsapparaat dat je daarvoor nodig hebt.

Die bedraagt 50% van het factuurbedrag van je sturingsapparaat, inclusief btw voor woongebouwen en exclusief btw voor niet-woongebouwen, met een maximum van €400.

Klik hier voor meer info, premievoorwaarden en aanvraag

Burenpremie = gratis begeleiding door een BENOvatiecoach

 • Wanneer minstens 10 eigenaars van een huis of een appartement samen energiezuinige renovatiewerken laten uitvoeren, dan kunnen ze zich gratis laten begeleiden door een BENOvatiecoach. Deze helpt onder andere met het aanvragen van de premies en offertes en het opmaken van de meetstaten. Hij vergelijkt offertes en houdt ook een oogje in het zeil bij de uitvoering van de renovatiewerken. Voor deze werken wordt een BENOvatiecoach door de Vlaamse overheid betaald via de zogenaamde ‘collectieve renovatiebegeleidingsvergoeding’.
 • Voor welke investeringen?
  • dak- of zoldervloerisolatie
  • isolatie van de buitenmuren (aan de buitenkant, aan de binnenkant of in de spouw)
  • vloerisolatie op volle grond; plafondisolatie van de kelder of van verluchte ruimtes onder een verwarmde verdieping
  • hoogrendementsbeglazing
  • installatie van een zonneboiler, warmtepomp, warmtepompboiler of ventilatiesysteem. 

Meer info: https://benoveren.fluvius.be/wat-benoveren/vraag-raad-aan-de-benovatiecoach

Nieuw sinds 10/10/22: tijdelijke premie voor dakisolatie (doe-het-zelf) 

Vanaf 1/7/22 t.e.m. 30/4/23 kan je ook als doe-het-zelver een premie aanvragen voor dakisolatie. Die bedraagt 6 euro per m². Voor wie een sociaal tarief heeft of een uitsluitend nachttarief, kan het bedrag hoger oplopen. Er geldt geen maximumbedrag. De premie moet worden aangevraagd bij netbeheerder Fluvius. Alle informatie daarover vind je  hier.

Overige financiële stimuli 

Epc-labelpremie

 • Bovenop de premies uit MijnVerbouwpremie, geldt de labelpremie voor alle eigenaars, dus zowel voor mensen die al een woning met een slechte energieprestatie hebben als voor mensen die een huis kopen, krijgen of erven.
 • Wanneer ze binnen een periode van 5 jaar via het epc (energieprestatiecertificaat) kunnen aantonen dat ze hun woning of appartement veel energiezuiniger hebben gemaakt, komen ze in aanmerking voor een premie van € 2.500 tot 5.000, afhankelijk van het nieuwe energielabel dat na vijf jaar kan worden voorgelegd. Voor de renovatie van een woning met een label E of F tot een label A, B en C bedraagt de epc-premie respectievelijk € 5.000, 3.750 en 2.500. Wie een appartement renoveert van een label D, E of F naar label A of B kan respectievelijk € 3.750 en 2.500 krijgen.

  Epc-labelpremie Woning
  label E of F
  Appartement
  label E, F of D
  Te bewijzen energielabel na 5 jaar label C label B label A label B label A
  Maximaal bedrag premie 2 500 3 750 5 000 2 500 3 750
  Deze bedragen kunnen in schijven worden betaald. Eigenaars die bijvoorbeeld in aanmerking komen voor een premie voor label C, kunnen binnen dezelfde periode van 5 jaar een bijkomende premie krijgen voor het behalen van label B, en eventueel daarna nogmaals voor het behalen van label A. De bijkomende premie is in dit geval gelijk aan het verschil tussen de premie voor het nieuw behaalde label en de al verkregen labelpremie.
 • Het epc moet voor en na de werken zijn opgemaakt door een energiedeskundige type A.  Voor het epc van voor de werken, komen enkel epc’s van na 01/01/19 in aanmerking. Epc’s van na de werken kunnen enkel dateren van na na 01/01/2021.

Meer info hierover op: https://www.energiesparen.be/epc-label-premie

Renteloze renovatielening tot € 60.000

 • Nieuwe eigenaars die via een authentieke akte of een erfenis door een natuurlijke persoon een wooneenheid in volle eigendom verwerven en waarvan de notariële akte dateert van na 01/01/2021, die het EPC-label van hun woning of appartement binnen de vijf jaar na aankoop, erfenis of schenking aanzienlijk willen verbeteren, kunnen tot € 60.000 renteloos lenen.
 • Aan het renteloze renovatiekrediet zijn wel bepaalde vereisten gekoppeld. Zo moet onder meer de grondige renovatie worden uitgevoerd binnen de 5 jaar na de transactie, en moet de hoofdbestemming van het gebouw ‘wonen’ zijn.  Ook moet de woning bij aankoop een energielabel E of F hebben, en D, E of F in geval van een appartement, en dient de woning binnen een periode van 5 jaar naar label A, B of C te worden gebracht, of naar A of B in geval van een appartement. Enkel een Epc opgemaakt vanaf 2019 komt in aanmerking.
 • De hoogte van de renteloze lening hangt af van hoe energiezuinig de woning of het appartement wordt. Wie binnen de vijf jaar een huis zo grondig renoveert dat het een energielabel A krijgt, kan tot € 60.000. Voor label B is dat € 45.000, en € 30.000 voor label C.
 • Bij een appartement is een label A goed voor een lening tot € 45.000. Een label B voor een appartement is goed voor een lening tot € 30.000.

  Renteloos renovatiekrediet Woning
  label E of F
  Appartement
  label E, F of D
  Te bewijzen energielabel na 5 jaar label C label B label A label B label A
  Maximaal bedrag premie 30 000 45 000 60 000 30 000 45 000
 • Indien binnen de 5 jaar het vooropgestelde label niet behaald wordt,  dan zal de al ontvangen rentesubsidie volledig moeten terugbetaald worden, samen met een boete.
 • Je kan het renteloos renovatiekrediet vanaf 2021 afsluiten bij een bank die de renteloze renovatielening aanbiedt, samen met het hypothecair krediet dat je aangaat voor de aankoop van pand. Wie een woning of appartement erft of geschonken krijgt, en voor de BENOvatiewerken bij de bank geen woonkrediet afsluit, kan terecht bij zijn lokale Energiehuis.

Aan te vragen via je bankkantoor of bij het Energiehuis in je gemeente

Vrijstelling van onroerende voorheffing bij een IER

 • Voor een IER moet minstens 75% van de buitenschil van een woning (gevel, dak en vloer) worden (na)geïsoleerd, én moet de opwekker voor verwarming of koeling worden vervangen.
 • Wie een bouwaanvraag indient voor een IER en aan het einde van de werken een E-peil van maximaal E60 kan voorleggen, krijgt gedurende 5 jaar 100%  korting op de onroerende voorheffing. Je hoeft dus 5 jaar lang geen onroerende voorheffing te betalen.  
 • Om te bewijzen dat het effectief om een ingrijpende energetische renovatie gaat, moet je vooraleer de werken van start gaan, een bouwaanvraag indienen. Doe je dat niet, kan kom je niet in aanmerking voor de vermindering.

Meer info: https://www.energiesparen.be/subsidies

Minder schenkbelasting

 • Wie een huis geschonken krijgt en dat binnen de 5 jaar energiezuinig renoveert voor een totaalbedrag van minstens € 10.000 (exclusief btw), komt in aanmerking voor een verlaging van de schenkbelasting.
 • Concreet zal bij de registratie van de schenking het gewone tarief worden aangerekend, en krijg je het verschil tussen het gewone en het verlaagde tarief terugbetaald na uitvoering van de werken. 

Meer info: https://www.energiesparen.be/subsidies

Premie voor het plaatsen van een brandstofcel

De Vlaamse overheid kent een investeringssteun toe voor de plaatsing van kwalitatieve micro-WKK met een elektrisch vermogen <10 kWh. Deze subsidie is er zowel voor particulieren als ondernemingen, niet-commerciële instellingen en publiekrechtelijke rechtspersonen.

Het premiebedrag is afhankelijk van onder meer het elektrisch vermogen van de WKK en het brandstoftype. Bij particulieren gaat het om maximum 30% van de in aanmerking komende kosten (exclusief btw). De Vlaamse overheid heeft een lijst met erkende types WKK ter beschikking met een maximum steunbedrag.

Klik hier voor meer info, premievoorwaarden en aanvraag

Premie voor de aankoop of leasing van een thuisbatterij

De Vlaamse overheid heeft een premie voor natuurlijke personen die thuisbatterijen kopen of leasen en een digitale meter hebben. Deze ging eerst pas tot eind 2021 lopen maar de Vlaamse Regering heeft de premie verlengd tot in 2024 en extra budgetten vrijgemaakt.

Voor alle details, zie www.energiesparen.be/thuisbatterij.  

Klik hier voor meer info, premievoorwaarden en aanvraag

Cookies: Om u de best mogelijke ervaring te bieden, maakt deze site gebruik van cookies. Als u mijnBENOvatie.be blijft gebruiken, betekent dit dat u akkoord gaat met ons gebruik van cookies. Als u meer wilt weten over de cookies die we gebruiken en hoe u uw instellingen kunt wijzigen, lees dan onze cookievoorwaarden.Sluiten