Totaalrenovatiebonus stimulans voor beter geïntegreerde renovaties

4 april 2016

NAV, de grootste Vlaamse architectenorganisatie reageert positief op de hervorming van de energiepremies, zoals onlangs aangekondigd door Vlaams minister van Energie Annemie Turtelboom. De focus komt meer op totaalrenovaties te liggen. Daarom worden de premies individuele renovaties aangepast en wordt de combipremie vervangen door een totaalrenovatiebonus. Een Vlaming zal bijvoorbeeld een bijkomende premie ontvangen van 1.250 euro indien drie investeringen gecombineerd worden binnen een periode van vijf jaar. 

De maximale bonus bedraagt 4.750 euro voor alle zeven mogelijke investeringen. NAV vindt het positief dat bouwheren ook in de toekomst een verbouwing op hun eigen financiële ritme zullen kunnen doen, maar dat er ook een stimulans wordt geboden om dat op een goed geïntegreerde manier te doen. Verschillende ingrepen renderen immers maar maximaal als er bij het begin van het traject een masterplan wordt opgesteld. Dat moet ervoor zorgen de verschillende fases technisch op elkaar afgestemd worden, om bijvoorbeeld lock-in effecten te vermijden. De verbouwing wordt zo veel meer dan de optelsom van wat onsamenhangende ingrepen. Zo’n masterplan is een geknipte taak voor de architect, want hij is de best geplaatste bouwprofessional om het energie-aspect van een verbouwing af te stemmen op diverse andere reglementeringen zoals die m.b.t. brandveiligheid, stedenbouw, waterbeheer…

Tot voor kort hadden bouwheren bij renovatieprojecten, door het ontbreken van strenge wettelijke eisen, een grotere vrijheid m.b.t. de keuze van bepaalde ingrepen en de timing ervan dan bij nieuwbouw. Daar zijn al jaren eisen van toepassing en deze worden jaar na jaar strenger. Sinds de introductie van concrete energie-eisen bij renovaties begin vorig jaar wordt de lat echter ook hier hoger gelegd. Een professioneel renovatieplan wordt onmisbaar. 

NAV is ervan overtuigd dat architecten een voortrekkersrol zullen spelen wanneer het gaat om het uittekenen van strategieën voor financieel en energetische optimale renovaties. Reeds vele jaren merken wij een enorme interesse bij architecten. Architecten zijn dus in elk geval klaar voor meer doorgedreven energetische renovaties.


Totaalrenovatiebonus bovenop individuele premies

Bovendien beschikt Vlaanderen over een erg omvangrijk maar verouderd woningpark dat niet meer beantwoordt aan de hedendaagse energie- en kwaliteitsnormen. Inzetten op kwaliteitsvollere en energetisch betere renovaties is dan ook de boodschap als we een antwoord willen bieden op de komende demografische boom en de steeds schaarser wordende vrije ruimte.

In het nieuwe premiestelsel zullen zeven mogelijke investeringen worden afgedekt: dak, glas, muur, vloer, warmtepomp, zonneboiler en ventilatie. Wie binnen een termijn van vijf jaar drie of meer van deze investeringen doorvoert, zal een totaalrenovatiebonus ontvangen bovenop de individuele premies. Het bedrag hangt af van het aantal werkzaamheden dat wordt uitgevoerd. Een Vlaming zal bijvoorbeeld een bijkomende premie ontvangen van 1.250 euro indien drie investeringen gecombineerd worden binnen een periode van vijf jaar. De maximale bonus bedraagt 4.750 euro voor alle zeven mogelijke investeringen.

Bron: NAV

 

Cookies: Om u de best mogelijke ervaring te bieden, maakt deze site gebruik van cookies. Als u mijnBENOvatie.be blijft gebruiken, betekent dit dat u akkoord gaat met ons gebruik van cookies. Als u meer wilt weten over de cookies die we gebruiken en hoe u uw instellingen kunt wijzigen, lees dan onze cookievoorwaarden.Sluiten