Nieuw!: verlaagde registratierechten bij aankoop van een woning die u ingrijpend gaat renoveren (IER)

2 juni 2018

Goed nieuws voor wie een bestaande woning koopt en die binnen de 5 jaar ingrijpend energetisch renoveert: de registratiekost bij de aankoop van de woning daalt vanaf 1 juni 2018. Deze korting vóór de start van de werken geeft u meer kapitaalkracht om te investeren in een energiezuinige woning. Spreek er uw notaris over aan, zodat hij of zij dat opneemt in uw notariële akte.

Tarief


Voor de aankoop van de enige gezinswoning bedraagt het tarief voortaan 7%. Als u binnen de 5 jaar ingrijpend energetisch renoveert, komt daar een vermindering bovenop: u moet slechts 6% registratierechten op de aankoopsom betalen.

Ingrijpende energetische renovatie

Een ingrijpende energetische renovatie, kortweg IER, is een renovatie waarbij minstens de opwekker voor verwarming of koeling volledig vervangen wordt én minstens 75% van de buitenschil wordt (na)geïsoleerd. Daarnaast plaatst u ook een ventilatiesysteem. De volledige definitie van IER vindt u op energiesparen.be.

Let op! Om te bewijzen dat het effectief om een IER gaat, moet u voor de start van de werken een bouwaanvraag indienen. Na afloop van de werken toont het EPC-bouw aan dat u ingrijpend energetisch renoveerde. Als u ingrijpende werken doet, maar geen bouwaanvraag indient, komt u niet in aanmerking voor de vermindering.

Voorwaarden


Aan alle onderstaande voorwaarden moet voldaan worden, om van het aanvullend verlaagd tarief te kunnen genieten.

De woning moet - via een bouwvergunningsaanvraag - ingrijpend energetisch gerenoveerd zijn, binnen de 5 jaar na de datum van de verkoopakte:
U moet de woning ingrijpend energetisch renoveren, volgens de definitie uit het Energiebesluit
[Te bekijken per EPB-eenheid (bv. appartement) en niet per gebouw (bv. appartementsgebouw)];
U moet binnen de 5 jaar na de datum van de authentieke aankoopakte een EPC-bouw bekomen waaruit blijkt dat Ingrijpende Energetische Renovatiewerken zijn uitgevoerd (IER).
De aankoop moet een woning betreffen
[bouwgronden zijn uitgesloten van het gunstregime].
De koper moet een natuurlijke persoon zijn, die zijn enige gezinswoning geheel in volle eigendom zuiver aankoopt:
U moet een natuurlijke persoon zijn.
[één of meerdere natuurlijke personen, dus geen rechtspersoon, vzw, vennootschap …];
Het gaat over uw enige gezinswoning. De koper of kopers mogen geen volledige of volle eigenaar zijn van een andere woning of bouwgrond.
[Koopt u alleen, dan mag u op de datum van de authentieke aankoopakte niet de volle eigenaar zijn van een andere woning of bouwgrond in zijn geheel. Koopt u met verschillende natuurlijke personen samen, dan mogen jullie op de datum van de authentieke aankoopakte niet samen de volle eigenaar zijn van een andere woning of bouwgrond in zijn geheel. In sommige gevallen gelden uitzonderingen.]
U koopt geheel in volle eigendom aan.
[Dus geen blote eigendom of vruchtgebruik.]
De aankoop is zuiver.
[Ruil of onttrekking aan een vennootschap komen dus niet in aanmerking];
U moet in de akte verklaren of vermelden dat de voorwaarden voor het verkrijgen van het tarief van 6% vervuld zijn.
U moet binnen de 5 jaar na het verlijden van de authentieke aankoopakte inschrijven in het bevolkings- of vreemdelingenregister op het adres van het aangekochte goed.
Voor bijzonderheden bij verkoop, kunt u terecht op de website van de belastingsdienst.

Wat als u achteraf niet aan de voorwaarden voldoet?

Als achteraf blijkt dat de renovatie geen ingrijpende energetische renovatie was, de termijn van 5 jaar is overschreden, of u aan de andere voorwaarden niet voldoet, dan had u geen recht op de vermindering en moet u die terugbetalen. Bovenop die 1% die u terugbetaalt, komt een boete van 20% (op die 1%).

Bron: https://www.energiesparen.be/verlaagde-registratierechten-ier

Cookies: Om u de best mogelijke ervaring te bieden, maakt deze site gebruik van cookies. Als u mijnBENOvatie.be blijft gebruiken, betekent dit dat u akkoord gaat met ons gebruik van cookies. Als u meer wilt weten over de cookies die we gebruiken en hoe u uw instellingen kunt wijzigen, lees dan onze cookievoorwaarden.Sluiten