Federale belastingvermindering voor energiebesparende investeringen in 2012

1 februari 2012

Op basis van de informatie die in de media is verschenen, heeft het VEA een samenvatting gemaakt betreffende de geplande wijzigingen aan de federale belastingvermindering voor energiebesparende maatregelen vanaf 2012.

1) Alle uitgaven betaald in 2011. 
Voor investeringen die tot 31/12/2011 betaald worden, verandert er niets. Alle maatregelen kunnen nog steeds genieten van een belastingvermindering van 40% van de investering. Ook de overdraagbaarheid naar de volgende jaren voor woningen die al minstens 5 jaar in gebruik zijn blijft behouden, inclusief een belastingkrediet voor een aantal maatregelen. (lees alle info in de brochure premies 2011)

2) Alle uitgaven gedaan in 2012 waarvan de overeenkomst werd ondertekend uiterlijk op 27/11/2011. 
Om de continuïteit van de fiscale voordelen te behouden, werd beslist dat contracten die tot 27/11/2011 werden ondertekend, en waarvan de uitvoering/betaling pas in 2012 zal plaatsvinden nog volledig kunnen genieten van de fiscale voordelen zoals die in 2011 van toepassing zijn (40% fiscaal voordeel voor alle maatregelen, maximum bedrag, belastingkrediet voor een aantal maatregelen en overdraagbaarheid voor woningen die al minstens 5 jaar in gebruik zijn, blijven behouden. (dus identiek als voorwaarden onder 1).

3) Uitgaven voor dakisolatie betaald in 2011 of betaald in 2012 met overeenkomst ondertekend uiterlijk op 27/11/2011.
Geen enkele wijziging van toepassing. De belastingvermindering blijft behouden op 40%, ook indien de betaling pas in 2012 zal gebeuren. (dus identiek als de voorwaarden onder 1).

4) Investeringen in dakisolatie waarvan de overeenkomst ondertekend werd vanaf 28/11/2011 of in 2012 en waarvan de betaling in 2012 of later zal gebeuren.
De belastingvermindering van 40% daalt naar 30% van de gedane uitgaven. 
Er is geen overdraagbaarheid meer van toepassing 
Het belastingkrediet blijft behouden voor de uitgaven in 2012.

5) Alle andere belastingverminderingen voor energiebesparende investeringen stoppen vanaf 2012 (betalingsdatum) waarvan contract na 27/11/2011 werd afgesloten.
Meer bepaald stoppen volgende maatregelen voor bestaande woningen die al minstens 5 jaar in gebruik zijn: 
-ramen met hoogrendementsbeglazing 
-vervanging van een oude stookketel door een condensatieketel, pelletketel, micro-wkk of warmtepomp 
-de plaatsing van thermostatische kranen en kamerthermostaat 
-energieaudit
Voor nieuwbouwwoningen en bestaande woningen: 
-de investeringen in zonneboiler 
-de investeringen in fotovoltaïsche zonnepanelen 
-de investeringen in een geothermische warmtepomp

6) Groene lening stopt vanaf 2012
De groene maatregel was voorzien als een tijdelijke maatregel voor 2009-2011. De maatregel wordt niet verlengd in 2012.

7) Belastingvermindering voor intresten van groene leningen daalt van 40% naar 30% voor de intresten betaald vanaf 1 januari 2012.
De belastingvermindering daalt voor alle groene leningen die werden afgesloten tussen 2009 en 2011 naar 30% ipv 40%.

8) De belastingvermindering gedurende 10 jaar voor een lage-energiewoning, een passiefwoning of een nulenergiewoning stopt vanaf aanslagjaar 2013. 
Voor woningen die niet uiterlijk op 31 december 2011 als lage-energiewoning, passiefwoning of nulenergiewoning zijn gecertificeerd, zal geen belastingvermindering meer worden verleend.
Woningen waarvan de EPB-aangifte uiterlijk op 31/12/2011 wordt ingediend en die voldoen aan de eisen, kunnen wel nog een attest ontvangen en hierdoor genieten van de belastingvermindering gedurende 10 jaar.
Voor woningen waar vroeger al een belastingvermindering werd toegekend, blijft de belastingvermindering verder lopen.

9) Overdraagbaarheid van federale belastingvermindering blijft behouden voor investeringen betaald tot eind 2011.
Voor investeringen/ betalingen die in het verleden werden uitgevoerd, en waarvoor de overdraagbaarheid van toepassing was omdat het maximum werd overschreden, blijft het overdraagbaar bedrag nog steeds recht geven op de voorziene belastingvermindering.

10) Premies van de netbeheerder in 2012 wijzigen niet
Voor alle duidelijkheid blijven in 2012 de premies die de Vlaamse netbeheerders geven voor bestaande woningen en voor nieuwbouw behouden. Deze premies zijn in september 2011 al definitief goedgekeurd. Een overzicht van deze premies vindt u op deze link: premies_dnb2012.pdf

Bron: www. energiesparen.be

Cookies: Om u de best mogelijke ervaring te bieden, maakt deze site gebruik van cookies. Als u mijnBENOvatie.be blijft gebruiken, betekent dit dat u akkoord gaat met ons gebruik van cookies. Als u meer wilt weten over de cookies die we gebruiken en hoe u uw instellingen kunt wijzigen, lees dan onze cookievoorwaarden.Sluiten