BENOveren in 2017? Profiteer maximaal van het aanbod aan premies en subsidies!

31 december 2016

NB: Dit is een nieuwsbericht m.b.t. de premies in 2017. Alle BENOvatiepremies 2018 ontdekt u op https://www.mijnbenovatie.be/nl/wat-waarom/benovatiepremies-2018/

 

De Vlaamse overheid wil ons meer en sneller aan het BENOveren krijgen. Daarom introduceert ze dit jaar, bovenop de al bestaande premies en subsidies voor energiebesparende investeringen, drie bijkomende initiatieven die de BENOvatiedrempel aanzienlijk verlagen: de totaalrenovatiebonus, een vermindering van de onroerende voorheffing, en de gratis begeleiding door een BENOvatiecoach.

Premies via de distributienetbeheerders

De Vlaamse overheid kent al jaren energiepremies toe aan gezinnen die in hun huis energiezuinige ingrepen doen. De aanvraag en uitkering van deze premies verloopt via de distributienetbeheerders (Eandis en Infrax).

Premie voor dakisolatie

6 euro per vierkante meter geplaatst door een aannemer, en 3 euro per vierkante meter als je zelf je dak isoleert. De R-waarde (isolatiewaarde) van de isolatie moet minstens 4,5 zijn.

Premie voor spouwmuurisolatie

6 euro per vierkante meter, de werken moeten worden uitgevoerd door een aannemer conform de kwaliteitseisen STS 71-1

Premie voor na-isolatie buitenmuur aan de buitenzijde

15 euro per vierkante meter. De R-waarde van de isolatie moet minstens 3,0 m² zijn en de werken moeten worden uitgevoerd door een aannemer.

Premie voor muurisolatie aan de binnenzijde

Deze premie is nieuw. Dit jaar kan je voor het eerst een premie van 15 euro per vierkante meter krijgen voor muurisolatie aan de binnenzijde. De R-waarde moet minstens 2,0 zijn, en de werken uitgevoerd door een aannemer moeten worden begeleid door een architect met controle op de uitvoering van de werken, ofwel moet er worden gewerkt met een aannemer die beschikt over een certificaat van bekwaamheid of een certificaat van bekwaamheid als aspirant.

Premie voor vloerisolatie op volle grond of isolatie van het plafond van een kelder

6 euro per vierkante meter, uit te voeren door een aannemer, de R-waarde van de isolatie moest minstens 2,0 bedragen.

Premie voor beglazing

10 euro per vierkante meter voor glas met een U-waarde (warmtedoorgangscoefficient) van maximaal 1,1. Op de afstandshouder tussen de glasbladen moet via een markering de energieprestatie van het glas af te lezen zijn.

Premie voor zonneboiler

Van 1/1/2017 tot 30/6/2017: 550 euro per vierkante meter, maximum 2.750 euro en maximum 40% van de factuur.

Vanaf 1/7/2017: idem + de aannemer moet beschikken over een certificaat van bekwaamheid.

Premie voor warmtepomp

Van 1/1/2017 tot 30/6/2017: 4.000 euro voor een geothermische warmtepomp, 1.500 euro voor een lucht/water-warmtepomp, 800 euro voor een hybride lucht/water-warmtepomp en 300 euro voor een lucht/lucht-warmtepomp), telkens maximum 40% van het factuurbedrag. De premie kan worden verdubbeld als de warmtepomp een elektrische verwarming vervangt of wordt geplaatst in een gebied waar er geen aansluiting op het aardgasnet mogelijk is.

De warmtepomp moet beschikken over een productlabel volgens de Ecodesignverordening: minstens A++ -label voor een geothermische warmtepomp, en minstens A+-label voor een niet-geothermische warmtepomp. De warmtepomp mag niet gebruikt worden voor actieve koeling.

Vanaf 1/7/2017: idem + de aannemer moet beschikken over een certificaat van bekwaamheid.

Premies voor specifieke doelgroepen in 2017

Ten opzichte van de gewone doelgroep worden de premies voor beschermde afnemers voor de isolatie van buitenmuren, binnenmuren en vloer verdubbeld. De totaalrenovatiebonus stijgt met 50%. Voor een zonneboiler en warmtepomp verhoogt de premie met 20%, voor dakisolatie bedraagt de premie maximaal 10,5 euro per vierkante meter en voor spouwmuurisolatie 9 euro per vierkante meter. Voor nieuw geplaatste beglazing krijgen beschermde afnemers een premie van 56 euro per vierkante meter.

Voor de plaatsing van een condensatieketel ter vervanging van een verouderde verwarmingsinstallatie bedraagt de premie voor beschermde afnemers 1.800 euro (in 2016 was dat 800 euro).

Verhuurders die hun woning energiezuinig maken krijgen extra stimuli. Naast de sociale dakisolatiepremie komen ze nu ook in aanmerking voor een sociale isolatiepremie voor spouwmuurisolatie en hoogrendementsglas.

Nieuw: totaalrenovatiebonus

In de plaats van een combipremie (daarmee kreeg je vroeger een extra premie bij de gelijktijdige investering in muurisolatie en de plaatsing van nieuwe ramen) is er nu een totaalrenovatiebonus. Met deze premie wil de overheid eigenaars stimuleren om hun woning op een systematische en allesomvattende manier energiezuiniger te maken.

Om aanspraak te maken op de totaalrenovatiebonus moet je binnen de vijf jaar investeren in drie of meer van de zeven volgende energiebesparende ingrepen:

  • dak- of zolderisolatie (minstens 30 vierkante meter)
  • muurisolatie (aan de buitenkant, aan de binnenkant of via de spouw (minstens 30 vierkante meter)
  • vloerisolatie (minstens 30 vierkante meter)
  • nieuwe beglazing
  • zonneboiler
  • warmtepomp
  • ventilatiesysteem

De totaalrenovatiebonus komt bovenop de individuele premies die je via je distributienetbeheerder krijgt voor deze ingrepen. Het bedrag hangt af van het aantal werken dat je laat uitvoeren. Wie binnen de vijf jaar drie ingrepen combineert, krijgt bovenop de individuele premies een bonus van 1.250 euro. Per bijkomende investering stijgt de bonus: 1.750 euro voor vier ingrepen, 2.750 euro voor vijf, en 3.750 euro voor zes. Voor alle zeven de ingrepen loopt de extra premie op tot 4.750 euro. Voor renovaties in een appartement krijg je de helft van deze bedragen.

Belangrijke voorwaarde om de totaalrenovatiebonus te krijgen, is dat de volledige woning geïsoleerd is conform de minimale isolatie-eisen voor het krijgen van een aparte premie voor dak, vloer, muur en beglazing. Om voor de bonus in aanmerking te moeten, moeten dus het volledige dak, alle muren, alle vloeren en alle beglazing voldoende zijn geisoleerd.

Nieuw belastingvoordeel: verlaging onroerende voorheffing voor IER

De belastingvermindering van 30% voor dakisolatie is vanaf dit jaar afgeschaft. Er is wel een overgangsregeling. Wie zijn bestelling nog vorig jaar heeft geplaatst, in 2016 een voorschot heeft gestort, en ten laatste 31 december 2017 de eindfactuur heeft betaald, kan nog altijd van dit fiscale voordeel genieten.

In de plaats van de belastingvermindering voor dakisolatie is er op Vlaams niveau een nieuw belastingvoordeel gekomen: wie zijn huis voldoende energiezuinig maakt, betaalt minder onroerende voorheffing. Concreet: wie sinds 1/10/2016 een bouwaanvraag voor een ingrijpende energetische renovatie heeft ingediend en op het einde van de rit een E-peil van maximaal E90 kan voorleggen, krijgt vijf jaar lang 50% korting. Zakt het E-peil naar E60, dan is vijf jaar lang helemaal geen onroerende voorheffing meer verschuldigd.

De 'ingrijpende energetische renovatie' is een renovatie waarbij de technische installaties volledig worden vervangen en minstens 75% van de buitenschil (de buitenkant van een woning) wordt nageisoleerd. Hoe beter het isolatieniveau van een huis, hoe energiezuiniger het is, en hoe lager het E-peil (de energieprestatie).

Renovatiepremie

Eigenaars met een lager inkomen en eigenaars (zonder inkomensgrens) die verhuren aan een sociaal verhuurkantoor en die hun huis renoveren, kunnen een renovatiepremie van maximaal 10.000 euro aanvragen. De uitbetaling van de renovatiepremie wordt verdeeld over twee aanvragen, met een tussentijd van minstens 1 jaar en maximaal 2 jaar.

De leeftijdgrens van een woning waarvoor de renovatiepremie kan worden aangevraagd, is dit jaar gedaald: sinds 1 januari 2017 moet een gebouw minstens 30 jaar oud zijn (in 2016 was dat 25 jaar). Wie al voor 1 januari 2017 een eerste aanvraag heeft ingediend voor een woning van minstens 25 jaar oud, kan voor diezelfde woning nog een tweede aanvraag doen.

De inkomensgrenzen daarentegen gingen iets naar boven. Dit jaar komt het plafond op 42.090 euro voor een alleenstaande, en 60.120 euro voor alleenstaanden met 1 persoon ten laste of voor gehuwden en samenwonenden. Per bijkomende persoon ten laste mag er 3.370 euro worden bijgeteld. Er wordt gekeken naar het inkomen van twee jaar geleden, dus 2015.

Meer informatie via www.wonenvlaanderen.be

Ook nieuw: gratis begeleiding door een BENOvatiecoach

Overtuig minstens 9 andere eigenaars in je straat of gemeente om gezamenlijk een of meer BENOvatiewerken uit te voeren. Wanneer de eigenaars van 10 woningen investeren in minstens 1 van de volgende BENOvatiewerken: dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, hoogrendementsbeglazing, zonneboiler, warmtepomp of een ventilatiesysteem, zorgt de Vlaamse overheid voor gratis begeleiding door een BENOvatiecoach of projectbegeleider.

Deze coach neemt je een hele rits taken uit handen: de energetische doorlichting van je woning, het zoeken van aannemers, de werfopvolging, het plan van aanpak, en ook het totaalplaatje van de renovatie. Hij zal er dus bijvoorbeeld op letten dat de dakisolatie perfect aansluit op de later te plaatsen muurisolatie. Hij zal tevens instaan voor het opmaken van de meetstaat en je administratieve ondersteuning geven bij premieaanvragen en de financiering van de werken. Dat alles zal ertoe leiden dat je BENOvatiewerken efficiënter, vlotter en kwaliteitsvlotter worden uitgevoerd. Als je bijvoorbeeld samen met andere buren een stelling laat plaatsen, of collectief een afvalcontainer huurt, zullen je BENOvatiewerken ook goedkoper zijn.

Voor zijn werk krijgt de BENOvatiecoach van de Vlaamse Regering (via de distributienetbeheerders Eandis en Infrax) een premie voor collectieve renovatieprojecten, ook burenpremie genoemd. Deze premie bedraagt 400 euro per woning of wooneenheid. Voor meer info: eandis.be of infrax.be.

Meer info over de premies en subsidies vind je op www.energiesparen.be en op www.wonenvlaanderen.be.

Cookies: Om u de best mogelijke ervaring te bieden, maakt deze site gebruik van cookies. Als u mijnBENOvatie.be blijft gebruiken, betekent dit dat u akkoord gaat met ons gebruik van cookies. Als u meer wilt weten over de cookies die we gebruiken en hoe u uw instellingen kunt wijzigen, lees dan onze cookievoorwaarden.Sluiten