Hoe is het gesteld met je dakisolatie?

In een doorsnee huis gaat ongeveer 30% van de warmte verloren via het dak. Je dak isoleren of bijkomend isoleren is dan ook een eerste en belangrijke stap in een ideaal BENOvatietraject.

Hoe je je dak best isoleert (of bijkomend isoleert), hangt af van het type dak dat je hebt.

Terug
Een brandstofcel is een innovatief apparaat waarmee je zowel je woning kan verwarmen als van stroom voorzien. Het zet waterstof en zuurstof uit aardgas om in elektriciteit, en de warmte die vrijkomt kan je gebruiken om je woning te verwarmen of je water op te warmen.

Ook cellulair glas genoemd: een isolatiemateriaal dat voor 2/3de bestaat uit gerecycleerd glas, afkomstig van kapotte vensterruiten.

Water dat gebruikt wordt in je centraleverwarmingsinstallatie.

Geëxpandeerd polystyreen, ook piepschuim of isomo genoemd: een kunststofmateriaal dat wordt geproduceerd door styreen (een restproduct van aardolie) te mengen met pentaan en waterdamp.

Buitenzonwering is een overkoepelende term voor systemen zoals screens, luifels, schuifpanelen of dynamische klapluiken die aan de buitenkant van het venster worden aangebracht, in tegenstelling tot binnenzonwering zoals gordijnen of lamellen die aan de binnenkant van het raam worden aangebracht.
Buitenzonweringsystemen houden de zonnestralen tegen nog vooraleer die zich doorheen het glas een weg kunnen banen. Bij binnenzonwering daarentegen worden de zonnestralen pas afgeschermd nadat ze al door het raam naar binnen zijn gekomen. De warmte zit dus al tussen het glas en het gordijn of de lamellen opgeslagen. Buitenzonwering kan 85 à 90% van de warmte-energie tegenhouden, binnenzonwering maar 35 à 65%.

Ook PV-panelen of zonnepanelen genoemd, benutten de energie van de zon om elektriciteit te produceren. In tegenstelling tot zonnecollectoren die eveneens op het dak worden geplaatst, maar de energie van de zon benutten om warmte te produceren (bv. om via een zonneboiler je sanitair water op te warmen).

Afgekort HR-glas. Standaard hoogrendementsglas heeft een U-waarde van 1,0 of 1,1 W/m²K en isoleert 2 tot 3 keer beter dan gewoon dubbel glas en 4 tot 5 keer beter dan enkel glas. Dat komt omdat hoogrendementsglas een dun isolerend metaallaagje aan de binnenzijde van een van de glasplaten heeft en de spouw gevuld is met een edelgas in plaats van met lucht. Sinds enkele jaren is er dubbele beglazing beschikbaar die nog beter isoleert dan de ondertussen standaard hoogrendementsbeglazing met een Ug-waarde tot 0,9 W/m²K. De lagere Ug-waarde wordt bereikt door een extra coating aan te brengen. De ruimte tussen de glasbladen wordt opgevuld met een duurdere edelgasmix. Ook drievoudige hoogrendementsbeglazing komt steeds meer voor.

Wordt uitgedrukt in W/mK en geeft aan hoeveel warmte een materiaal geleidt. Hoe hoger de lambdawaarde, hoe meer warmte het product doorlaat, en hoe minder goed het isoleert. Dat betekent niet dat producten met een lage lambdawaarde altijd beter isoleren dan materialen met een iets hogere waarde. De hogere lambdawaarde kan worden gecompenseerd door een grotere dikte van het materiaal.

Led is de afkorting van Light Emitting Diode, wat staat voor lichtuitstralende diode. Dit type verlichting verbruikt zeer weinig elektriciteit.

De verzamelnaam voor isolatiematerialen op basis van minerale grondstoffen. De bekendste zijn glaswol en rotswol. Benaming voor isolatiematerialen die gekweekt kunnen worden en voor een gesloten kringloop zorgen aangezien ze biologisch afbreekbaar zijn. Voorbeelden zijn hennep, vlas, cellulose, kurk, houtvezel en schapenwol.

Bij kalkneutralisatie wordt - in tegenstelling tot waterontharding waarbij de kalk uit het water wordt verwijderd - de kalkstructuur zodanig gewijzigd, dat er zich in leidingen, kranen en huishoudelijke apparatuur geen kalkaanslag kan vormen. De calcium blijft dus in het water aanwezig, evenals alle gezonde mineralen.

Waterontharding of waterverzachting is een van de meest gebruikte methodes om leidingwater een toegevoegde waarde te geven. De methode verwijdert calcium in het water en zorgt voor een verminderde kalkafzetting, waardoor kranen en andere sanitaire toestellen langer zullen meegaan en het leidingwater zijdezacht aanvoelt.

Pir-isolatie, voluit polyisocyanuraat, is een kunststof isolatieschuim dat wordt gevormd door een reactie tussen een polyol (suikerderivaat) en een mdi (chemische stof). Pir-isolatie verschilt van pur-isolatie door de hoeveelheid mdi. Pur-isolatie, voluit poyurethaan, is een kunststof isolatieschuim dat wordt gevormd door een reactie tussen een polyol (suikerderivaat) en een mdi (chemische stof). Pur-isolatie verschilt van pir-isolatie door de hoeveelheid mdi.

Ook fotovoltaïsche panelen of zonnepanelen genoemd, benutten de energie van de zon om elektriciteit te produceren. In tegenstelling tot zonnecollectoren die eveneens op het dak worden geplaatst, maar de energie van de zon benutten om warmte te produceren (bv. om via een zonneboiler je sanitair water op te warmen).

Een regenwaterfilter zorgt ervoor dat grof vuil en onaangename geuren en kleuren uit het water dat via een regenwaterpomp uit de regenwaterput gezogen wordt, verwijderd worden. Het is dankzij deze filter dat je je regenwater kan gebruiken voor bv. het toilet, de schoonmaak en de was.

Een regenwaterpomp zuigt het water uit de regenput en stuwt het naar een regenwaterfilter.

Water dat gebruikt wordt voor het bad, de douche of de keuken.

Spouwmuren bestaan uit een buiten- en binnenmuur met daartussenin een open ruimte: de spouw. Spouwmuren werden ingevoerd omdat een massieve stenen muur maar een beperkte vochtwerendheid heeft. Bij een spouwmuur moet de buitenmuur de rol van regenscherm vervullen.

Umax staat voor de maximaal toegelaten U-waarde (de warmtecoëfficient die de isolatiewaarde van een bepaald constructiedeel van een woning beschrijft). De U-waarde wordt uitgedrukt in W/m²K en geeft aan hoeveel warmte er per seconde en per vierkante meter verloren gaat als het temperatuurverschil tussen binnen en buiten 1 °C is. Hoe lager de U-waarde, hoe minder warmte er verloren gaat en hoe beter het constructiedeel isoleert. Welke U-waarde een constructiedeel heeft, wordt bepaald door de dikte en de lambdawaarde van de diverse materiaallagen waaruit het constructiedeel bestaat.

Xps of geëxtrudeerd polystyreen is een kunststofschuim dat wordt geproduceerd door middel van een extrusieproces met als drijfmiddel (meestal) CO2.

Ook PV-panelen of fotovoltaïsche panelen genoemd, benutten de energie van de zon om elektriciteit te produceren. In tegenstelling tot zonnecollectoren die eveneens op het dak worden geplaatst, maar de energie van de zon benutten om warmte te produceren (bv. om via een zonneboiler je sanitair water op te warmen).

Zonwerend glas ziet eruit als gewoon glas, maar aan zijde 2 (de spouwzijde van het buitenblad) heeft het een coating die de inval van zonnewarmte in de achterliggende ruimte beperkt, en zo beschermt tegen het risico op oververhitting. De mate van bescherming tegen oververhitting wordt weergegeven door de g-waarde. Hoe lager de g-waarde, hoe hoger de bescherming.