Overzicht van alle renovatiepremies en andere financiële stimuli voor wie BENOveert in 2021

BENOveren, dat is goed voor je portemonnee, want je bespaart meteen op je energiefactuur. En voor elke energiebesparende ingreep krijg je een financieel ruggensteuntje van de Vlaamse overheid, waardoor je de investering nog sneller hebt terugverdiend. Je wint dus twee keer. 

Je ontdekt alle premies voor renovatie die je in 2021 van het Vlaams Gewest kan krijgen (onder voorbehoud van goedkeuring door de Vlaamse Regering) hieronder. Die gelden voor eindfacturen vanaf 2021. Dateert je eindfactuur van 2022 en moet je je premies nog aanvragen? Klik dan hier: BENOvatiepremies 2022

Ontdek de BENOvatiepremies 2022 hier

Inhoud

 1. Energiepremies voor individuele BENOvatiemaatregelen

 2. Extra premies & financiële stimuli voor grondigere energiezuinige renovaties

 3. Extra premies & financiële stimuli voor grondigere energiezuinige renovaties door nieuwe eigenaars (bovenop premies I. en II.)

 4. Extra premies & financiële stimuli voor verbouwers met een beperkt of modaal inkomen, private eigenaars die een woning verhuren aan beschermde afnemers of voor beschermde afnemers zelf (bovenop premies I., II. en III.)

I. Energiepremies voor individuele BENOvatiemaatregelen (= 1 energiezuinige renovatiemaatregel)

Voor alle woningen aangesloten op het distributienet voor 1/1/2006 of bouwaanvraag uiterlijk op 31/12/2005: 

Premie voor dak- of zoldervloerisolatie

 • Op voorwaarde dat de R-waarde van de isolatie minstens 4,5  m²K/W bedraagt en de werken zijn uitgevoerd door een aannemer
 • Basispremie: € 4/m². Bij gelijktijdige asbestverwijdering wordt deze premie verhoogd tot € 12/m².
 • Verhoogde premie voor beschermde afnemers: € 10,5/m².  Bij gelijktijdige asbestverwijdering wordt deze premie verhoogd tot € 18,5/m².
 • Verhoogde premie voor klanten met uitsluitend nachttarief: € 6/m². Bij gelijktijdige asbestverwijdering wordt deze premie verhoogd tot € 14/m².

Aan te vragen via BENOveren.fluvius.be/premies

Premie voor muurisolatie langs de buitenkant

 • Op voorwaarde dat de R-waarde van de isolatie minstens 3,0 m²K/W bedraagt en de werken zijn uitgevoerd door een aannemer.
 • Basispremie: € 30 /m². Bij gelijktijdige asbestverwijdering wordt deze premie verhoogd tot € 38 /m².
 • Verhoogde premie voor beschermde afnemers of klanten met uitsluitend nachttarief: € 45/m².

Aan te vragen via BENOveren.fluvius.be/premies

Premie voor muurisolatie in de spouw

 • Op voorwaarde dat de werken zijn uitgevoerd door een aannemer conform de kwaliteitseisen STS 71-1.
 • Basispremie: € 5 /m²
 • Verhoogde premie voor beschermde afnemers: € 9 /m²
 • Verhoogde premie voor klanten met uitsluitend nachttarief: € 7,5 /m²

Aan te vragen via BENOveren.fluvius.be/premies

Premie voor muurisolatie langs de binnenkant

 • Op twee voorwaarden: de R-waarde moet minstens 2,0 m²K/W zijn; en ofwel moet het werk van de aannemer worden begeleid door een architect met controle op de uitvoering van de werken, ofwel moet er worden gewerkt met een aannemer die beschikt over een certificaat van bekwaamheid.
 • Basispremie: € 15 /m²
 • Verhoogde premie voor beschermde afnemers of klanten met uitsluitend nachttarief: € 22,5 /m²

Aan te vragen via BENOveren.fluvius.be/premies

Premie voor het plaatsen van HR-beglazing

 • Voor glas met een Ug-waarde van maximaal 1,0 W/m²K. De Ug-waarde van het glas moet af te lezen zijn op de afstandshouder tussen de glasbladen.
 • Basispremie: € 16/m²
 • Verhoogde premie voor beschermde afnemers: € 56 /m²
 • Verhoogde premie voor klanten met uitsluitend nachttarief: € 24 /m²

Aan te vragen via BENOveren.fluvius.be/premies

Premie voor vloerisolatie (vloer op de volle grond of plafond van de kelder/kruipruimte)

 • Mits uitgevoerd door een aannemer en de isolatie een R-waarde heeft van minstens 2,0 m²K/W.
 • Basispremie: € 6 /m²
 • Verhoogde premie voor beschermde afnemers of klanten met uitsluitend nachttarief: € 9 /m²

Aan te vragen via BENOveren.fluvius.be/premies

 

Voor gebouwen die voor 1 januari 2014 aangesloten zijn op het elektriciteitsdistributienet of gebouwen waarvoor de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen meer dan 5 jaar geleden werd verleend en waarbij het gebouw voldoet aan de op haar van toepassing zijnde EPB-eisen en de EPB-aangifte werd ingediend binnen de geldende termijn. Gebouwen die gerenoveerd worden en waarvan de omgevingsvergunning minder dan 5 geleden werd verleend, komen in aanmerking als het gebouw voor 2014 was aangesloten op het distributienet:  

Premie voor de installatie van een zonneboilerinstallatie

 • Basispremie : € 550/m² zonnecollector, met een maximum van € 2.750 of 40% van het factuurbedrag.
 • Verhoogde premie voor beschermde afnemers: € 660 /m² met een maximum van € 3.300 of 48% van het factuurbedrag. 

Aan te vragen via BENOveren.fluvius.be/premies

Premie voor de installatie van een warmtepompboiler

 • Mits de warmtepompboiler enkel gebruikt wordt voor de productie van sanitair warm water, minstens een A+-productielabel heeft en mits hij beschikt over een regeling om de warmwatertemperatuur te verhogen bij een extern signaal om zo aan thermische opslag te kunnen doen.
 • Deze premie is niet combineerbaar met die voor een zonneboiler, en enkel cumuleerbaar met de warmtepomppremie indien de warmtepompboiler het eerst geplaatst wordt, tenzij de warmtepomp een lucht-luchtwarmtepomp is.
 • Basispremie: € 300, met een maximum van 40% van het factuurbedrag. 
 • Verhoogde premie voor beschermde afnemers of klanten met uitsluitend nachttarief:  € 360, met een maximum van 50% van het factuurbedrag. 

Aan te vragen via BENOveren.fluvius.be/premies

Premie voor de installatie van een warmtepomp

 • Een belangrijke voorwaarde is dat een geothermische warmtepomp moet beschikken over minstens een A++-label (dat is een productlabel volgens de Ecodesignverordening), en dat een niet-geothermische warmtepomp minstens een A+-label moet hebben. De warmtepomp mag bovendien niet worden gebruikt voor actieve koeling. 
 • Basispremie:
  Van € 300 tot € 4.000, met een maximum van 40 % van het factuurbedrag.
  • € 4.000 voor een geothermische warmtepomp
  • € 1.500 voor een lucht-waterwarmtepomp
  • € 800 voor een hybride lucht-waterwarmtepomp
  • € 300 voor een lucht-luchtwarmtepomp. 
 • Wanneer er in je straat geen aardgasnet ligt, of wanneer de warmtepomp wordt geïnstalleerd ter vervanging van een elektrische accumulatieverwarming, wordt de premie verdubbeld tot € 600 tot € 8.000, met een maximum van 40 % van het factuurbedrag.
  • € 8.000 voor een geothermische warmtepomp
  • € 3.000 voor een lucht-waterwarmtepomp
  • € 1.600 voor een hybride lucht-waterwarmtepomp
  • € 600 voor een lucht-luchtwarmtepomp.
 • Verhoogde premie voor beschermde afnemers of klanten met uitsluitend nachttarief:
  Van € 360 tot € 4.800, met een maximum van 50 % van het factuurbedrag.
  • € 4.800 voor een geothermische warmtepomp
  • € 1.800 voor een lucht-waterwarmtepomp
  • € 960 voor een hybride lucht-waterwarmtepomp
  • € 360 voor een lucht-luchtwarmtepomp.
 • Wanneer er in je straat geen aardgasnet ligt, of wanneer de warmtepomp wordt geïnstalleerd ter vervanging van een elektrische accumulatieverwarming, wordt de premie verdubbeld tot € 720 tot € 9.600, met een maximum van 50 % van het factuurbedrag.
  • € 9.600 voor een geothermische warmtepomp
  • € 3.600 voor een lucht-waterwarmtepomp
  • € 1.920 voor een hybride lucht-waterwarmtepomp
  • € 720 voor een lucht-luchtwarmtepomp.

Aan te vragen via BENOveren.fluvius.be/premies

Premie voor het plaatsen van een gascondensatieketel

 • Voor het plaatsen van een gascondensatieketel, kan je enkel als beschermde afnemer een premie krijgen van € 1.800 als de nieuwe gascondensatieketel een oud toestel op aardgas vervangt, of kan je, als je tot de prioritaire doelgroep behoort een premie krijgen van € 2.500, als de nieuwe gascondensatieketel een oud toestel op stookolie vervangt.

  Aan te vragen via BENOveren.fluvius.be/premies 

 • Als het gastoestel dat je vervangt – dat kan zowel een centrale verwarmingsketel zijn als een toestel voor de productie van warm water of voor individuele verwarming opgesteld in een residentieel gebouw (eengezinswoning, appartement of appartementsgebouw) – meer dan 20 jaar oud is, kan je, zowel als beschermde als niet-beschermde afnemer, geld terugverdienen via Gas.be.

  De premie ter vervanging van een gasketel ouder dan 20 jaar bedraagt:

  • € 500 voor een nieuw centraal verwarmingstoestel op aardgas met een maximaal nominaal vermogen van 70 kW (condensatieketel, warmtepomp op gas, condenserende warme luchtgenerator, hybride warmtepomp op aardgas of micro-warmtekrachtkoppeling). Per extra kW wordt € 5 extra toegekend, met een plafond van € 2.500 per toestel (wat overeenstemt met 470 kW). *
  • € 200 voor een nieuw doorstroomtoestel of een nieuwe boiler op aardgas (voor de productie van sanitair warm water)
  • € 150 voor een nieuw verwarmingstoestel voor individueel gebruik, zoals een kachel, convector of inbouwhaard op aardgas.

* In het geval van centrale verwarming voor het geheel van een appartementsgebouw, wordt er een premie toegekend voor een max. van 2 nieuwe verwarmingstoestellen (cf. cascade-opstelling van twee verwarmingstoestellen).

Meer info: https://premie.gas.be/nl/

Premie voor het plaatsen van een brandstofcel

De Vlaamse overheid kent een investeringssteun toe voor de plaatsing van kwalitatieve micro-WKK met een elektrisch vermogen <10 kWh. Deze subsidie is er zowel voor particulieren als ondernemingen, niet-commerciële instellingen en publiekrechtelijke rechtspersonen.

Het premiebedrag is afhankelijk van onder meer het elektrisch vermogen van de WKK en het brandstoftype. Bij particulieren gaat het om maximum 30% van de in aanmerking komende kosten (exclusief btw). De Vlaamse overheid heeft een lijst met erkende types WKK ter beschikking met een maximum steunbedrag.

Klik hier voor meer info, premievoorwaarden en aanvraag

Premie voor de installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen (PV)

 • Voor fotovoltaïsche zonnepanelen (PV) die vanaf 01/01/21 in dienst genomen worden.
 • Voorwaarden: de omvormer moet een maximaal AC-vermogen van 10 kVA hebben, én achter het aansluitingspunt mag geen andere fotovoltaïsche installatie in dienst zijn gesteld (behalve bij een eigendomsoverdracht waarbij voorafgaand aan de eigendomsoverdracht de installatie werd verwijderd).
 • De nieuwe installatie moet uiterlijk 3 maanden na de indienstname worden aangemeld bij Fluvius én moet minstens 15 jaar blijven staan en moet geplaatst worden op een dak van een gebouw, dat geïsoleerd is (Rd-waarde van minstens 3 m2K/W) als het gebouw wordt verwarmd.
 • Basispremie:
  tot € 1.500 per woning of wooneenheid, berekend aan € 300 per kWp van 0 tot 4 kWp en € 150 per kWp van 4 tot 6 kWp. De premie kan maximaal 40% van de factuur bedragen.
 • Verhoogde premie voor beschermde afnemers:
  tot € 1.800 per woning of wooneenheid, berekend aan € 360 per kWp van 0 tot 4 kWp en € 180 per kWp van 4 tot 6 kWp. De premie kan maximaal 48% van de factuur bedragen.

Aan te vragen via BENOveren.fluvius.be/premies.

Premie sturing elektrische warmte

Heb je zonnepanelen en sluit je er een warmtegenerator op aan ( een warmtepomp, warmtepompboiler, elektrische boiler of een accumulatieverwarming), dan kan je tot 31/12/22 een beroep doen op een premie sturing elektrische warmte voor het sturingsapparaat dat je daarvoor nodig hebt.

Die bedraagt 50% van het factuurbedrag van je sturingsapparaat, inclusief btw voor woongebouwen en exclusief btw voor niet-woongebouwen, met een maximum van €400.

Klik hier voor meer info, premievoorwaarden en aanvraag

Premie voor de aankoop of leasing van een thuisbatterij

De Vlaamse overheid heeft een premie voor natuurlijke personen die thuisbatterijen kopen of leasen en een digitale meter hebben. Deze ging eerst pas tot eind 2021 lopen maar de Vlaamse Regering heeft de premie verlengd tot in 2024 en extra budgetten vrijgemaakt.

De premies bedraagt € 250 per kWh werkelijke capaciteit, voor maximaal 35% van de investerings- of leasingkosten, met een maximum van € 3200.

Klik hier voor meer info, premievoorwaarden en aanvraag

Burenpremie = gratis begeleiding door een BENOvatiecoach

 • Wanneer minstens 10 eigenaars van een huis of een appartement samen energiezuinige renovatiewerken laten uitvoeren, dan kunnen ze zich gratis laten begeleiden door een BENOvatiecoach. Deze helpt onder andere met het aanvragen van de premies en offertes en het opmaken van de meetstaten. Hij vergelijkt offertes en houdt ook een oogje in het zeil bij de uitvoering van de renovatiewerken. Voor deze werken wordt een BENOvatiecoach door de Vlaamse overheid betaald via de zogenaamde ‘collectieve renovatiebegeleidingsvergoeding’.
 • Voor welke investeringen?
  • dak- of zoldervloerisolatie
  • isolatie van de buitenmuren (aan de buitenkant, aan de binnenkant of in de spouw)
  • vloerisolatie op volle grond; plafondisolatie van de kelder of van verluchte ruimtes onder een verwarmde verdieping
  • hoogrendementsbeglazing
  • installatie van een zonneboiler, warmtepomp, warmtepompboiler of ventilatiesysteem. 

Meer info: https://benoveren.fluvius.be/wat-benoveren/vraag-raad-aan-de-benovatiecoach

II. Extra premies & financiële stimuli voor grondigere energiezuinige renovaties (bovenop premies I.)

Totaalrenovatiebonus*

 • Bovenop de individuele premies via Fluvius, maar niet combineerbaar* met de labelpremie*, geldt de totaalrenovatiebonus voor wie binnen een periode van 5 jaar minstens 3 van de volgende investeringen uitvoert: 
  • Het plaatsen van minstens 30 m² dak- of zolderisolatie
  • Het plaatsen van muurisolatie (aan de buitenkant, aan de binnenkant of in de spouw, met een minimum van 30 m²)
  • Het plaatsen van minstens 30 m² vloerisolatie
  • Het plaatsen van minstens 5 m² nieuwe beglazing
  • De installatie van een zonneboiler
  • De installatie van een warmtepomp
  • De installatie van een ventilatiesysteem.
 • De tegemoetkoming hangt af van het aantal werken dat je laat uitvoeren:  € 1.250 voor 3 werken, € 1.750 voor 4 werken, € 2.750 voor 5 werken, € 3.750 voor 6 werken, en € 4.750 voor 7 werken. Voor renovaties in een appartement worden deze bedragen gehalveerd. 
 • De totaalrenovatiebonus wordt door Fluvius automatisch geactiveerd zodra je minstens drie premies aanvraagt (of minstens twee premies aanvraagt en een ventilatiesysteem installeert). Je hoeft hiervoor dus zelf geen aanvraag in te dienen.
 • De totaalrenovatiebonus is een uitdovende maatregel en zal grotendeels verdwijnen.

Aan te vragen via BENOveren.fluvius.be/premies

of*

Epc-labelpremie*

 • Bovenop de individuele premies van Fluvius, maar niet combineerbaar* met de totaalrenovatiebonus, geldt de labelpremie geldt voor alle eigenaars, dus zowel voor mensen die al een woning met een slechte energieprestatie hebben als voor mensen die een huis kopen, krijgen of erven.
 • Wanneer ze binnen een periode van 5 jaar via het epc (energieprestatiecertificaat) kunnen aantonen dat ze hun woning of appartement veel energiezuiniger hebben gemaakt, komen ze in aanmerking voor een premie van € 2.500 tot 5.000, afhankelijk van het nieuwe energielabel dat na vijf jaar kan worden voorgelegd. Voor de renovatie van een woning met een label E of F tot een label A, B en C bedraagt de epc-premie respectievelijk € 5.000, 3.750 en 2.500. Wie een appartement renoveert van een label D, E of F naar label A of B kan respectievelijk € 3.750 en 2.500 krijgen.

  Epc-labelpremie Woning
  label E of F
  Appartement
  label E, F of D
  Te bewijzen energielabel na 5 jaar label C label B label A label B label A
  Maximaal bedrag premie 2 500 3 750 5 000 2 500 3 750
 • Deze bedragen kunnen in schijven worden betaald. Eigenaars die bijvoorbeeld in aanmerking komen voor een premie voor label C, kunnen binnen dezelfde periode van 5 jaar een bijkomende premie krijgen voor het behalen van label B, en eventueel daarna nogmaals voor het behalen van label A. De bijkomende premie is in dit geval gelijk aan het verschil tussen de premie voor het nieuw behaalde label en de al verkregen labelpremie.
 • Het epc moet voor en na de werken zijn opgemaakt door een energiedeskundige type A.  Voor het epc van voor de werken, komen enkel epc’s van na 01/01/19 in aanmerking. Epc’s van na de werken kunnen enkel dateren van na na 01/01/2021. 

Meer info hierover op: https://www.energiesparen.be/epc-label-premie

*  De totaalrenovatiebonus en de epc-labelpremie zijn niet combineerbaar.

 • wie al in een totaalrenovatiebonustraject zit, komt niet in aanmerking voor de labelpremie
 • wie een labelpremie krijgt, komt niet in aanmerking voor de totaalrenovatiebonus
 • wie nog niet in een totaalrenovatiebonustraject zit, maar een ondertekende offerte of bestelbon van voor 31/12/20 heeft en een eindfactuur van na 01/01/21, kan kiezen in welk traject hij/zij stapt. 

Vrijstelling van onroerende voorheffing bij een IER

 • Voor een IER moet minstens 75% van de buitenschil van een woning (gevel, dak en vloer) worden (na)geïsoleerd, én moet de opwekker voor verwarming of koeling worden vervangen.
 • Wie een bouwaanvraag indient voor een IER en aan het einde van de werken een E-peil van maximaal E60 kan voorleggen, krijgt gedurende 5 jaar 100%  korting op de onroerende voorheffing. Je hoeft dus 5 jaar lang geen onroerende voorheffing te betalen.  
 • Om te bewijzen dat het effectief om een ingrijpende energetische renovatie gaat, moet je vooraleer de werken van start gaan, een bouwaanvraag indienen. Doe je dat niet, kan kom je niet in aanmerking voor de vermindering.

Meer info: https://www.energiesparen.be/subsidies

III. Extra premies & financiële stimuli voor grondigere energiezuinige renovaties door nieuwe eigenaars (bovenop premies I en II.)

Verminderde registratierechten bij een IER 

 • Wie een woning koopt als enige gezinswoning en die binnen de 5 jaar ingrijpend energetisch renoveert, betaalt maar 5% registratierechten (in plaats van 6%). Bij een woning van € 300.000 scheelt dat dus € 3.000 aan belastingen.
 • Voor een IER moet minstens 75% van de buitenschil van een woning (gevel, dak en vloer) worden (na)geïsoleerd, én moet de opwekker voor verwarming of koeling worden vervangen. Om te bewijzen dat het effectief om een ingrijpende energetische renovatie gaat, moet je vooraleer de werken van start gaan, een bouwaanvraag indienen.

Meer info: https://www.energiesparen.be/subsidies

Minder schenkbelasting

 • Wie een huis geschonken krijgt en dat binnen de 5 jaar energiezuinig renoveert voor een totaalbedrag van minstens € 10.000 (exclusief btw), komt in aanmerking voor een verlaging van de schenkbelasting.
 • Concreet zal bij de registratie van de schenking het gewone tarief worden aangerekend, en krijg je het verschil tussen het gewone en het verlaagde tarief terugbetaald na uitvoering van de werken. 

Meer info: https://www.energiesparen.be/subsidies

Renteloze renovatielening

 • Nieuwe eigenaars die via een authentieke akte of een erfenis door een natuurlijke persoon een wooneenheid in volle eigendom verwerven en waarvan de notariële akte dateert van na 01/01/2021, die het EPC-label van hun woning of appartement binnen de vijf jaar na aankoop, erfenis of schenking aanzienlijk willen verbeteren, kunnen tot € 60.000 renteloos lenen.
 • Aan het renteloze renovatiekrediet zijn wel bepaalde vereisten gekoppeld. Zo moet onder meer de grondige renovatie worden uitgevoerd binnen de 5 jaar na de transactie, en moet de hoofdbestemming van het gebouw ‘wonen’ zijn.  Ook moet de woning bij aankoop een energielabel E of F hebben, en D, E of F in geval van een appartement, en dient de woning binnen een periode van 5 jaar naar label A, B of C te worden gebracht, of naar A of B in geval van een appartement. Enkel een Epc opgemaakt vanaf 2019 komt in aanmerking.
 • De hoogte van de renteloze lening hangt af van hoe energiezuinig de woning of het appartement wordt. Wie binnen de vijf jaar een huis zo grondig renoveert dat het een energielabel A krijgt, kan tot € 60.000. Voor label B is dat € 45.000, en € 30.000 voor label C.
 • Bij een appartement is een label A goed voor een lening tot € 45.000. Een label B voor een appartement is goed voor een lening tot € 30.000.

  Renteloos renovatiekrediet Woning
  label E of F
  Appartement
  label E, F of D
  Te bewijzen energielabel na 5 jaar label C label B label A label B label A
  Maximaal bedrag premie 30 000 45 000 60 000 30 000 45 000
 • Indien binnen de 5 jaar het vooropgestelde label niet behaald wordt,  dan zal de al ontvangen rentesubsidie volledig moeten terugbetaald worden, samen met een boete.
 • Je kan het renteloos renovatiekrediet vanaf 2021 afsluiten bij een bank die de renteloze renovatielening aanbiedt, samen met het hypothecair krediet dat je aangaat voor de aankoop van pand. Wie een woning of appartement erft of geschonken krijgt, en voor de BENOvatiewerken bij de bank geen woonkrediet afsluit, kan terecht bij zijn lokale Energiehuis.

Aan te vragen via je bankkantoor of bij het Energiehuis in je gemeente

Extra premies & financiële stimuli voor verbouwers met een beperkt of modaal inkomen, private eigenaars die een woning verhuren aan beschermde afnemers of voor beschermde afnemers zelf (bovenop premies I., II. en III.)

Renovatiepremie

 • Verbouwers met een beperkt of modaal inkomen, alsook private eigenaars die een woning verhuren aan een sociaal verhuurkantoor, kunnen een renovatiepremie krijgen.
 • De werken zijn onderverdeeld in vier categorieën:
  • structurele elementen van de woning (werken aan de funderingen, de muren (eventueel in combinatie met muurisolatie), de draagvloeren en de trappen);
  • dak (werken aan dakgebinte (eventueel in combinatie met dakisolatie), dakbedekking, goten en afvoer);
  • buitenschrijnwerk (werken aan ramen en buitendeuren, die voldoen aan de ventilatievoorzieningen van het Energiebesluit);
  • technische installaties (werken aan de elektrische installatie, de sanitaire installaties en/of de centrale verwarming).
 • Voor elke categorie is een geldig factuurbedrag van minstens € 2.500 (exclusief btw) nodig.
 • De premie wordt berekend per categorie van werken. Elke categorie van werken kan gedurende tien jaar slechts eenmaal in aanmerking komen voor een premie, en dit verspreid over maximaal twee aanvragen. De maximale renovatiepremie voor alle aanvragen en categorieën samen bedraagt € 10.000.

Meer info: www.woneninvlaanderen.be

Ondersteuning voor beschermde afnemers en voor klanten met uitsluitend nachttarief

 • Mensen die recht hebben op het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas, komen in aanmerking voor extra voordelen of (extra hoge) premies voor elektriciteit, aardgas en water.
 • Vanaf 2021 komen er ook hogere premies voor klanten met uitsluitend nachttarief.
 • Je kan de premiebedragen hierboven vinden. Of meer info via deze link.


Meer info:

 

Cookies: Om u de best mogelijke ervaring te bieden, maakt deze site gebruik van cookies. Als u mijnBENOvatie.be blijft gebruiken, betekent dit dat u akkoord gaat met ons gebruik van cookies. Als u meer wilt weten over de cookies die we gebruiken en hoe u uw instellingen kunt wijzigen, lees dan onze cookievoorwaarden.Sluiten