Overzicht premies en subsidies voor zonnepanelen, brandstofcel, thuisbatterij en sturing elektrische warmte in 2022

Hieronder vind je een compleet overzicht van alle premies waarop je een beroep kan doen als je fotovoltaïsche zonnepanelen (PV-panelen) installeert, een brandstofcel plaatst of in een systeem voorziet voor optimaal gebruik van je zelfopgewekte zonnestroom en je je eindfactuur hiervoor krijgt voor de tweede helft van 2022. In de loop van de tweede helft van 2022 zal al wie investeert in een woning, appartement, appartementsgebouw of een niet-residentieel gebouw (zoals een kantoorgebouw) via één online loket financiële steun kunnen aanvragen voor én renovatie én investeringen in energie-efficiëntie. De renovatiepremie en de energiepremies van Fluvius smelten tot dan samen tot één gezamenlijke ‘Mijn VerbouwPremie’. Meer info over de voorwaarden, bedragen… die vanaf dan zullen gelden vind je op www.mijnVerbouwpremie.be

 I. Individuele BENOvatiepremies voor zonnepanelen

Voor gebouwen die voor 1 januari 2014 aangesloten zijn op het elektriciteitsdistributienet of gebouwen waarvoor de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen meer dan 5 jaar geleden werd verleend en waarbij het gebouw voldoet aan de op haar van toepassing zijnde EPB-eisen en de EPB-aangifte werd ingediend binnen de geldende termijn. Gebouwen die gerenoveerd worden en waarvan de omgevingsvergunning minder dan 5 geleden werd verleend, komen in aanmerking als het gebouw voor 2014 was aangesloten op het distributienet:  

Premie voor de installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen (PV) (opmerking: dit wordt geen onderdeel van Mijn VerbouwPremie. Deze premies loopt verder tot 31/12/22. Vanaf 2023 wordt de premie lager).

  • Voor fotovoltaïsche zonnepanelen (PV) die vanaf 01/01/21 in dienst genomen worden.
  • Voorwaarden: de omvormer moet een maximaal AC-vermogen van 10 kVA hebben, én achter het aansluitingspunt mag geen andere fotovoltaïsche installatie in dienst zijn gesteld (behalve bij een eigendomsoverdracht waarbij voorafgaand aan de eigendomsoverdracht de installatie werd verwijderd).
  • De nieuwe installatie moet uiterlijk 3 maanden na de indienstname worden aangemeld bij Fluvius én moet minstens 15 jaar blijven staan en moet geplaatst worden op een dak van een gebouw, dat geïsoleerd is (Rd-waarde van minstens 3 m2K/W) als het gebouw wordt verwarmd
  • Basispremie:
    tot € 1.500 per woning of wooneenheid, berekend aan € 300 per kWp van 0 tot 4 kWp en € 150 per kWp van 4 tot 6 kWp. De premie kan maximaal 40% van de factuur bedragen.
  • Verhoogde premie voor beschermde afnemers:
    tot € 1.800 per woning of wooneenheid, berekend aan € 360 per kWp van 0 tot 4 kWp en € 180 per kWp van 4 tot 6 kWp. De premie kan maximaal 48% van de factuur bedragen.

Aan te vragen via BENOveren.fluvius.be/premies

II.  Premie voor de aankoop of leasing van een thuisbatterij

De Vlaamse overheid heeft een premie voor natuurlijke personen die thuisbatterijen kopen of leasen en een digitale meter hebben. Deze ging eerst pas tot eind 2021 lopen maar de Vlaamse Regering heeft de premie verlengd tot in 2024 en extra budgetten vrijgemaakt.

Voor alle details, zie www.energiesparen.be/thuisbatterij.

Klik hier voor meer info, premievoorwaarden en aanvraag

III. Krijg een premie om je warmte- en elektriciteitsverbruik te optimaliseren met een sturingsapparaat voor elektrische warmte

Heb je een digitale meter? Verwarm je elektrisch met een warmtepomp, warmtepompboiler, elektrische boiler of accumulatieverwarming? En produceer je je eigen stroom via zonnepanelen? Dan is nu hét moment om je verbruik en productie aan te sturen, want tot eind 2022 krijg je van Fluvius een premie voor de aankoop en plaatsing van een sturingsapparaat zoals Niko Home Control.

Premie sturing elektrische warmte

De premie van Fluvius bedraagt 50% van het factuurbedrag, met een maximum van 400 euro. Dit zijn de voorwaarden waaraan je moet voldoen om ze te krijgen:

Vraag je premie aan bij Fluvius

Interesse in de premie? Vraag ze online aan op mijn.fluvius.be. Het is de snelste manier, en het laat je toe om je aanvraag online op te volgen en heel makkelijk extra documenten of informatie aan je dossier toe te voegen.

Vraag je premie aan

 

Cookies: Om u de best mogelijke ervaring te bieden, maakt deze site gebruik van cookies. Als u mijnBENOvatie.be blijft gebruiken, betekent dit dat u akkoord gaat met ons gebruik van cookies. Als u meer wilt weten over de cookies die we gebruiken en hoe u uw instellingen kunt wijzigen, lees dan onze cookievoorwaarden.Sluiten