Op welke premies heb ik recht?

Hieronder vind je een compleet overzicht van alle premies waarop je een beroep kan doen als je ervoor kiest om je huis en/of je sanitair warm water op een energiezuinige manier te verwarmen en je je eindfactuur hiervoor krijgt voor de tweede helft van 2022. In de loop van de tweede helft van 2022 zal al wie investeert in een woning, appartement, appartementsgebouw of een niet-residentieel gebouw (zoals een kantoorgebouw) via één online loket financiële steun kunnen aanvragen voor én renovatie én investeringen in energie-efficiëntie. De renovatiepremie en de energiepremies van Fluvius smelten tot dan samen tot één gezamenlijke ‘Mijn VerbouwPremie’. Meer info over de voorwaarden, bedragen… die vanaf dan zullen gelden vind je op www.mijnVerbouwpremie.be

 I. Individuele BENOvatiepremies voor verwarming en warm water

Voor gebouwen die voor 1 januari 2014 aangesloten zijn op het elektriciteitsdistributienet of gebouwen waarvoor de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen meer dan 5 jaar geleden werd verleend en waarbij het gebouw voldoet aan de op haar van toepassing zijnde EPB-eisen en de EPB-aangifte werd ingediend binnen de geldende termijn. Gebouwen die gerenoveerd worden en waarvan de omgevingsvergunning minder dan 5 geleden werd verleend, komen in aanmerking als het gebouw voor 2014 was aangesloten op het distributienet:  

Premie voor de installatie van een zonneboilerinstallatie

 • Basispremie : € 550/m² zonnecollector, met een maximum van € 2.750 of 40% van het factuurbedrag.
 • Verhoogde premie voor beschermde afnemers: € 660 /m² met een maximum van € 3.300 of 48% van het factuurbedrag. 

Aan te vragen via BENOveren.fluvius.be/premies 

Premie voor de installatie van een warmtepompboiler

 • Mits de warmtepompboiler enkel gebruikt wordt voor de productie van sanitair warm water, minstens een A+-productielabel heeft en mits hij beschikt over een regeling om de warmwatertemperatuur te verhogen bij een extern signaal om zo aan thermische opslag te kunnen doen.
 • Deze premie is niet combineerbaar met die voor een zonneboiler, en enkel cumuleerbaar met de warmtepomppremie indien de warmtepompboiler het eerst geplaatst wordt, tenzij de warmtepomp een lucht-luchtwarmtepomp is.
 • Basispremie: € 300, met een maximum van 40% van het factuurbedrag.
 • Verhoogde premie voor beschermde afnemers of klanten met uitsluitend nachttarief:  € 360, met een maximum van 50% van het factuurbedrag. 

Aan te vragen via BENOveren.fluvius.be/premies 

Premie voor de installatie van een warmtepomp (opmerking: vanaf 01/07 wordt hybride warmtepomp geen onderdeel van MijnVerbouwPremie. Dit loopt gewoon verder via Fluvius).

 • Een belangrijke voorwaarde is dat een geothermische warmtepomp moet beschikken over minstens een A++-label (dat is een productlabel volgens de Ecodesignverordening), en dat een niet-geothermische warmtepomp minstens een A+-label moet hebben. De warmtepomp mag bovendien niet worden gebruikt voor actieve koeling.
 • U kunt de warmtepomp gebruiken voor actieve koeling (airco), mits te voldoen aan volgende 4 voorwaarden:
  • het is een geothermische of lucht/waterwarmtepomp. Koeling is niet toegestaan bij een lucht/lucht warmtepomp.
  • de warmtepomp is de enige verwarming voor het gehele gebouw.
  • er is een fotovoltaïsche installatie aanwezig in het gebouw.
  • de eindfactuur van de warmtepomp dateert van 1 juli 2022 of later.
 • Basispremie:
  Van € 300 tot € 4.000, met een maximum van 40 % van het factuurbedrag.
  • € 4.000 voor een geothermische warmtepomp
  • € 2.250 voor een lucht-waterwarmtepomp
  • € 1.500 voor een hybride lucht-waterwarmtepomp
  • € 300 voor een lucht-luchtwarmtepomp.
 • Wanneer er in je straat geen aardgasnet ligt, of wanneer de warmtepomp wordt geïnstalleerd ter vervanging van een elektrische accumulatieverwarming, wordt de premie verdubbeld tot € 600 tot € 8.000, met een maximum van 40 % van het factuurbedrag.
  • € 8.000 voor een geothermische warmtepomp
  • € 4.500 voor een lucht-waterwarmtepomp
  • € 3.000 voor een hybride lucht-waterwarmtepomp
  • € 600 voor een lucht-luchtwarmtepomp.
 • Verhoogde premie voor beschermde afnemers of klanten met uitsluitend nachttarief:
  • Van € 360 tot € 4.800, met een maximum van 50 % van het factuurbedrag.
  • € 4.800 voor een geothermische warmtepomp
  • € 2.700 voor een lucht-waterwarmtepomp
  • € 1.800 voor een hybride lucht-waterwarmtepomp
  • € 360 voor een lucht-luchtwarmtepomp.
 • Wanneer er in je straat geen aardgasnet ligt, of wanneer de warmtepomp wordt geïnstalleerd ter vervanging van een elektrische accumulatieverwarming, wordt de premie verdubbeld tot € 720 tot € 9.600, met een maximum van 50 % van het factuurbedrag.
  • € 9.600 voor een geothermische warmtepomp
  • € 5.400 voor een lucht-waterwarmtepomp
  • € 3.600 voor een hybride lucht-waterwarmtepomp
  • € 720 voor een lucht-luchtwarmtepomp.

Aan te vragen via BENOveren.fluvius.be/premies 

Premie voor het plaatsen van een gascondensatieketel (opmerking: nog tot en met 30/06/2022, deze premie wordt niet opgenomen in Mijn VerbouwPremie).

 • Voor het plaatsen van een gascondensatieketel, kan je enkel als beschermde afnemer een premie krijgen van € 1.800 als de nieuwe gascondensatieketel een oud toestel op aardgas vervangt, of kan je, als je tot de prioritaire doelgroep behoort een premie krijgen van € 2.500, als de nieuwe gascondensatieketel een oud toestel op stookolie vervangt.
  Aan te vragen via BENOveren.fluvius.be/premies 
 • Als het gastoestel dat je vervangt – dat kan zowel een centrale verwarmingsketel zijn als een toestel voor de productie van warm water of voor individuele verwarming opgesteld in een residentieel gebouw (eengezinswoning, appartement of appartementsgebouw) – meer dan 20 jaar oud is, kan je, zowel als beschermde als niet-beschermde afnemer, geld terugverdienen via Gas.be.
  De premie ter vervanging van een gasketel ouder dan 20 jaar bedraagt:
  • € 500 voor een nieuw centraal verwarmingstoestel op aardgas met een maximaal nominaal vermogen van 70 kW (condensatieketel, warmtepomp op gas, condenserende warme luchtgenerator, hybride warmtepomp op aardgas of micro-warmtekrachtkoppeling). Per extra kW wordt € 5 extra toegekend, met een plafond van € 2.500 per toestel (wat overeenstemt met 470 kW). *
  • € 200 voor een nieuw doorstroomtoestel of een nieuwe boiler op aardgas (voor de productie van sanitair warm water)
  • € 150 voor een nieuw verwarmingstoestel voor individueel gebruik, zoals een kachel, convector of inbouwhaard op aardgas.

* In het geval van centrale verwarming voor het geheel van een appartementsgebouw, wordt er een premie toegekend voor een max. van 2 nieuwe verwarmingstoestellen (cf. cascade-opstelling van twee verwarmingstoestellen).

Meer info: https://premie.gas.be/nl/ 

Burenpremie = gratis begeleiding door een BENOvatiecoach

 • Wanneer minstens 10 eigenaars van een huis of een appartement samen energiezuinige renovatiewerken laten uitvoeren, dan kunnen ze zich gratis laten begeleiden door een BENOvatiecoach. Deze helpt onder andere met het aanvragen van de premies en offertes en het opmaken van de meetstaten. Hij vergelijkt offertes en houdt ook een oogje in het zeil bij de uitvoering van de renovatiewerken. Voor deze werken wordt een BENOvatiecoach door de Vlaamse overheid betaald via de zogenaamde ‘collectieve renovatiebegeleidingsvergoeding’..
 • Voor welke investeringen?
  • dak- of zoldervloerisolatie
  • isolatie van de buitenmuren (aan de buitenkant, aan de binnenkant of in de spouw)
  • vloerisolatie op volle grond; plafondisolatie van de kelder of van verluchte ruimtes onder een verwarmde verdieping
  • hoogrendementsbeglazing
  • installatie van een zonneboiler, warmtepomp, warmtepompboiler of ventilatiesysteem. 

Meer info: https://benoveren.fluvius.be/wat-benoveren/vraag-raad-aan-de-benovatiecoach

II. Extra premies & financiële stimuli voor grondigere energiezuinige renovaties (bovenop premies I.)

Totaalrenovatiebonus*

 • Bovenop de individuele premies via Fluvius, maar niet combineerbaar* met de labelpremie*, geldt de totaalrenovatiebonus voor wie binnen een periode van 5 jaar minstens 3 van de volgende investeringen uitvoert:
  • Het plaatsen van minstens 30 m² dak- of zolderisolatie
  • Het plaatsen van muurisolatie (aan de buitenkant, aan de binnenkant of in de spouw, met een minimum van 30 m²)
  • Het plaatsen van minstens 30 m² vloerisolatie
  • Het plaatsen van minstens 5 m² nieuwe beglazing
  • De installatie van een zonneboiler
  • De installatie van een warmtepompDe installatie van een ventilatiesysteem.
 • De tegemoetkoming hangt af van het aantal werken dat je laat uitvoeren:  € 1.250 voor 3 werken, € 1.750 voor 4 werken, € 2.750 voor 5 werken, € 3.750 voor 6 werken, en € 4.750 voor 7 werken. Voor renovaties in een appartement worden deze bedragen gehalveerd.
 • De totaalrenovatiebonus wordt door Fluvius automatisch geactiveerd zodra je minstens drie premies aanvraagt (of minstens twee premies aanvraagt en een ventilatiesysteem installeert). Je hoeft hiervoor dus zelf geen aanvraag in te dienen.
 • De totaalrenovatiebonus is een uitdovende maatregel en zal grotendeels verdwijnen. Het geldt enkel voor wie reeds in een BENOpasstraject zit bij Fluvius.

Aan te vragen via BENOveren.fluvius.be/premies

of*

 Epc-labelpremie*

 • Bovenop de individuele premies van Fluvius, maar niet combineerbaar* met de totaalrenovatiebonus, geldt de labelpremie geldt voor alle eigenaars, dus zowel voor mensen die al een woning met een slechte energieprestatie hebben als voor mensen die een huis kopen, krijgen of erven.
 • Wanneer ze binnen een periode van 5 jaar via het epc (energieprestatiecertificaat) kunnen aantonen dat ze hun woning of appartement veel energiezuiniger hebben gemaakt, komen ze in aanmerking voor een premie van € 2.500 tot 5.000, afhankelijk van het nieuwe energielabel dat na vijf jaar kan worden voorgelegd. Voor de renovatie van een woning met een label E of F tot een label A, B en C bedraagt de epc-premie respectievelijk € 5.000, 3.750 en 2.500. Wie een appartement renoveert van een label D, E of F naar label A of B kan respectievelijk € 3.750 en 2.500 krijgen.
 • Deze bedragen kunnen in schijven worden betaald. Eigenaars die bijvoorbeeld in aanmerking komen voor een premie voor label C, kunnen binnen dezelfde periode van 5 jaar een bijkomende premie krijgen voor het behalen van label B, en eventueel daarna nogmaals voor het behalen van label A. De bijkomende premie is in dit geval gelijk aan het verschil tussen de premie voor het nieuw behaalde label en de al verkregen labelpremie.
 • Het epc moet voor en na de werken zijn opgemaakt door een energiedeskundige type A.  Voor het epc van voor de werken, komen enkel epc’s van na 01/01/19 in aanmerking. Epc’s van na de werken kunnen enkel dateren van na 01/01/2021. 

Meer info hierover op: https://www.energiesparen.be/epc-label-premie

III. Krijg een premie om je warmte- en elektriciteitsverbruik te optimaliseren met een sturingsapparaat voor elektrische warmte

Heb je een digitale meter? Verwarm je elektrisch met een warmtepomp, warmtepompboiler, elektrische boiler of accumulatieverwarming? En produceer je je eigen stroom via zonnepanelen? Dan is nu hét moment om je verbruik en productie aan te sturen, want tot eind 2022 krijg je van Fluvius een premie voor de aankoop en plaatsing van een sturingsapparaat zoals Niko Home Control.

Premie sturing elektrische warmte

De premie van Fluvius bedraagt 50% van het factuurbedrag, met een maximum van 400 euro. Dit zijn de voorwaarden waaraan je moet voldoen om ze te krijgen:

Vraag je premie aan bij Fluvius

Interesse in de premie? Vraag ze online aan op mijn.fluvius.be. Het is de snelste manier, en het laat je toe om je aanvraag online op te volgen en heel makkelijk extra documenten of informatie aan je dossier toe te voegen.

Vraag je premie aan

Cookies: Om u de best mogelijke ervaring te bieden, maakt deze site gebruik van cookies. Als u mijnBENOvatie.be blijft gebruiken, betekent dit dat u akkoord gaat met ons gebruik van cookies. Als u meer wilt weten over de cookies die we gebruiken en hoe u uw instellingen kunt wijzigen, lees dan onze cookievoorwaarden.Sluiten