Ik BENOveer en behandel mijn cv-water

Met zuiver, kwaliteitsvol vul- en aanvulwater zal uw verwarmingsinstallatie langdurig, storingsvrij en aan zijn maximaal rendement blijven werken. Moderne ketels en warmtewisselaars hebben een groter rendement dan oudere technologie, echter zijn ze ook gevoeliger voor de kwaliteit van het vulwater. Redenen hiervoor zijn de gebruikte metaalsoorten en de compactere warmtewisselingsoppervlakken.

Kalkafzetting en corrosie zijn de twee grootste problemen. Elke millimeter kalkafzetting vermindert het rendement met ca. 10% (en verhoogt evenredig de energierekening). Corrosie zorgt voor gaatjes en dus herstelkosten. Naast deze twee is ook de erosie van onderdelen uit koper een bekend probleem; ook dit resulteert in pannes en herstelkosten. Tenslotte kunnen bepaalde bacteriën overleven in delen van CV-installaties waar temperaturen niet boven 55°C uitkomen; deze kunnen hier erg snelle, zogenaamde MIC-corrosie (microbiologically induced corrosion) veroorzaken. 

Behalve hardheid beïnvloeden ook volgende parameters de kwaliteit van het systeemwater:

  • Geleiding: Hoe hoger de geleidbaarheid (=maat voor zoutgehalte/ mineralisatie), hoe sneller de corrosie voortschrijdt. Ideaal bedraagt de geleidbaarheid minder dan 100 µS/cm.
  • Zuurstofgehalte: Zuurstof (uit omgevingslucht die via drukslangen en expansievaten bij gebeurlijke onderdruk naar binnen gezogen wordt) corrodeert de aanwezige metalen. Ideaal bedraagt het O2-gehalte minder dan 0,02 mg/l; (Duits) onderzoek heeft aangetoond dat met zoutarm systeemwater (<100µS/cm) er 5 maal meer zuurstof aanwezig mag zijn voor eenzelfde corrosiesnelheid, dus 0,1mg/l.
  • pH-waarde: Deze moet minimaal 8,2 bedragen; de maximale waarde hangt af van de aanwezige metalen. Moderne installaties bevatten aluminium, wat de strengste eis heeft voor pH: max. 8,5 voor zuiver aluminium en max. 9,0 voor legeringen. Boven deze grenswaarden treedt corrosie op. 

Nieuwe installaties worden uitgerust met een watertoevoerblok waarin een patroon wordt gedraaid om het leidingwater te ontharden of demineraliseren, naargelang de samenstelling. Bij bestaande kalk-/ corrosieproblematiek is de eerste handeling een reiniging: de loodgieter pompt een zuur product in het CV-leidingnet om kalk en metaaloxides te verwijderen. Na leeglaten wordt de installatie opnieuw gevuld via het watertoevoerstation met zijn onthardings- of demineralisatie-patroon. 

Door het CV-vulwater aldus te behandelen, voldoet u aan de Belgische richtlijnen terzake, nl. die van de TV (Technische Voorlichting) 278 van Buildwise (het vroegere WTCB) uit 2021.

Cookies: Om u de best mogelijke ervaring te bieden, maakt deze site gebruik van cookies. Als u mijnBENOvatie.be blijft gebruiken, betekent dit dat u akkoord gaat met ons gebruik van cookies. Als u meer wilt weten over de cookies die we gebruiken en hoe u uw instellingen kunt wijzigen, lees dan onze cookievoorwaarden.Sluiten