Overzicht premies en subsidies voor glas, ramen en deuren in je BENOvatie in 2019

Hieronder vind je een compleet overzicht van alle premies waarop je een beroep kan doen als je je buitenschrijnwerk vervangt en je je eindfactuur hiervoor krijgt in 2019. Dateert de eindfactuur van je BENOvatiewerken nog van 2018, dan kan je hier een overzicht vinden van de BENOvatiepremies 2018.

Premies via de distributienetbeheerders

De Vlaamse overheid kent al jaren energiepremies toe aan gezinnen die in hun huis energiezuinige ingrepen doen. De aanvraag en uitkering van deze premies verloopt via de distributienetbeheerders Eandis en Infrax, die sinds begin 2019 samengesmolten zijn onder de naam Fluvius.

Premies voor beglazing

10 euro/m²  voor glas met een U-waarde (warmtedoorgangscoëfficiënt) van maximaal 1,0 W/m²K. Op de afstandshouder tussen de glasbladen moet via een markering de energieprestatie van het glas af te lezen zijn.

Meer info: www.energiesparen.be/subsidies

Totaalrenovatiebonus of ‘BENO-pass’

Met de totaalrenovatiebonus wil de overheid eigenaars stimuleren om hun woning op een systematische en allesomvattende manier energiezuiniger te maken.

Om aanspraak te maken op de totaalrenovatiebonus moet je binnen de vijf jaar investeren in drie of meer van de zeven volgende energiebesparende ingrepen:

 • dak- of zolderisolatie (minstens 30 m²)
 • muurisolatie (aan de buitenkant, aan de binnenkant of via de spouw – minstens 30 m²)
 • vloerisolatie (minstens 30 m²)
 • nieuwe beglazing (minstens 5m²)
 • zonneboiler
 • warmtepomp
 • ventilatiesysteem 

De totaalrenovatiebonus komt bovenop de individuele premies die je via je distributienetbeheerder krijgt voor deze ingrepen.

Het extra bedrag dat je krijgt hangt af van het aantal werken dat je laat uitvoeren:

 • voor drie werken: bonus van 1.250 euro
 • voor 4 werken: bijkomende bonus 500 euro
 • voor 5 werken: bijkomende bonus van 1.000 euro
 • voor 6 werken: bijkomende bonus van 1.000 euro
 • voor 7 werken: bijkomende bonus van 1.000 euro

Voor renovaties in een appartement krijg je de helft van deze bedragen.

Opgelet: om voor de totaalrenovatiebonus in aanmerking te komen, moeten het volledige dak, alle muren, alle vloeren en alle beglazing van de woning of het appartement geïsoleerd zijn conform de minimale isolatie-eisen voor het krijgen van een aparte premie voor dak, vloer, muur en beglazing.

Meer info: www.energiesparen.be/subsidies

Burenpremie: gratis begeleiding door een BENOvatiecoach

Wil je niet alleen renoveren? Schrikt de administratieve rompslomp je af, of zie je er tegenop om zelf de werken op te volgen? Maak dan minstens 9 andere eigenaars in je straat of gemeente warm voor een collectief energetisch renovatieproject. 

Wanneer minstens 10 eigenaars van een huis of een appartement in dezelfde wijk of gemeente gezamenlijk BENOveren, dan kunnen ze gratis een beroep doen op een BENOvatiecoach. Deze wordt door de Vlaamse overheid betaald via de zogenaamde ‘burenpremie’. De burenpremie is dus geen geldbedrag dat de 10 eigenaars krijgen toebedeeld, maar wel een dienstverlening waarvan ze gratis gebruik kunnen maken. De BENOvatiecoach fungeert als centraal aanspreekpunt, geeft persoonlijk advies, begeleidt bij de premieaanvraag, helpt bij het opmaken van de meetstaten, vraagt offertes aan en vergelijkt ze met elkaar, en houdt een oogje in het zeil bij de uitvoering van de werken. Zo spaar je tijd en ben je zeker van een juiste aanpak. 

Om deel te nemen aan een burenpremieproject komen de volgende energiebesparende maatregelen in aanmerking:

 • dak- of zoldervloerisolatie
 • isolatie van de buitenmuren (aan de buitenkant, aan de binnenkant of in de spouw)
 • vloerisolatie op volle grond; plafondisolatie van de kelder of van verluchte ruimtes onder een verwarmde verdieping
 • hoogrendementsbeglazing
 • installatie van een zonneboiler, warmtepomp of ventilatiesysteem. 

Hoe ga je te werk? Meld je aan op de website van je netbeheerder Fluvius (https://www.fluvius.be/nl/thema/benoveren of rechtstreekse aanmelding via deze link). Zodra er 10 of meer deelnemers uit dezelfde buurt zich hebben ingeschreven voor dezelfde energiebesparende maatregel, start Fluvius een collectief renovatieproject op en krijg je een BENOvatiecoach toegewezen. Wanneer er geen 10 deelnemers binnen dezelfde gemeente zich inschrijven, zoeken de netbeheerder en de gemeente naar een oplossing op maat. Je kan ook rechtstreeks contact opnemen met een BENOvatiecoach naar keuze. Een lijst met gecertificeerde coaches staat ook op https://www.fluvius.be/sites/fluvius/files/2019-07/benovatiecoaches.pdf.

Meer info: voorlopig nog op www.eandis.be en www.infrax.be, binnenkort op www.fluvius.be/premies

Verlaging onroerende voorheffing en verminderde registratierechten voor IER

De belastingvermindering, in de vorm van korting op onroerende voorheffing, krijg je voor investeringen in een ingrijpende energetische renovatie (IER). Dat is een renovatie waarbij de technische installaties volledig worden vervangen en minstens 75% van de buitenschil (de buitenkant van een woning) wordt (na)geïsoleerd.

Wie sinds 1 oktober 2016 een bouwaanvraag voor een ingrijpende energetische renovatie heeft ingediend en een E-peil (energieprestatie) van maximaal E90 haalt, betaalt vijf jaar lang maar de helft van de onroerende voorheffing. Zakt het E-peil naar maximaal E60, dan hoeft er vijf jaar lang zelfs helemaal geen onroerende voorheffing te worden betaald. Voor bouwaanvragen vanaf 2020 blijft het voordeel bij E60 behouden, maar wordt dit voor E90 afgeschaft. 

Meer info: www.energiesparen.be/subsidies

Sinds 1 juni 2018 zijn er ook de verminderde registratierechten voor wie een bestaande woning koopt (als enige gezinswoning) en die binnen de 5 jaar ingrijpend energetisch te renoveert. Want dan betaal je voortaan slechts 6% registratierechten op de aankoopsom in plaats van 7%. Concreet: stel dat je een woning koopt voor 300.000 euro, dan krijg je dus 3.000 euro korting of – anders bekeken - 3.000 euro extra BENOvatiebudget. Spreek er je notaris over aan, zodat hij of zij dat opneemt in uw notariële akte.

Meer info www.energiesparen.be/verlaagde-registratierechten-ier

Andere financiële voordelen

Premies voor beschermde afnemers

Elektriciteit en verwarming zijn basisbehoeften. Om ervoor te zorgen dat iedereen continu kan beschikken over elektriciteit en aardgas, voorziet de energiewetgeving in een aantal sociale maatregelen. Beschermde klanten zijn personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas. Voor hen gelden ook extra ondersteunende maatregelen voor volgende investeringen : 

 • Dakisolatie : 10,5 euro/m², geplaatst door aannemer en 5,25 euro/m² bij doe-het-zelf.
 • Isolatie muur via buitenzijde : 22,5 euro/m².
 • Na-isolatie spouwmuur : 9 euro/m².
 • Isolatie muur via binnenzijde : 22,5 euro/m².
 • Vloerisolatie : 9 euro/m².
 • Nieuw geplaatste hoogrendementsbeglazing of drievoudige beglazing : 56 euro/m² (maximaal 40% van de factuur).
 • Warmtepomp : 20% hogere premie (maximaal 48% van de factuur).
 • Zonneboiler : 660 euro per m² (maximaal 48% van de factuur en maximaal 3300 euro).
 • Condensatieketel : 1800 euro premie voor een nieuwe ketel ter vervanging van een verouderde verwarmingsinstallatie (maximaal 40% van de factuur).
 • Lager E-peil : 20% hogere E-peilpremie (bouwaanvragen tot eind 2016).
 • Jaarlijkse kortingsbon van 150 euro voor de aankoop van een energiezuinige koelkast of wasmachine.
 • Energielening aan 0% intrest.

Meer info: www.energiesparen.be/sociale_energiepremies

Verzekering gewaarborgd inkomen

Ben je een hypothecaire lening aangegaan om een woning te bouwen, te kopen of te renoveren ? Dan kom je misschien in aanmerking voor de gratis verzekering gewaarborgd wonen.

Wie minstens 12 maanden werkt, kan voor 10 jaar een gratis verzekering afsluiten. Die verzekering helpt je bij de aflossing van de lening als je onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt wordt.

Alle informatie over de verzekering gewaarborgd wonen is terug te vinden op www.verzekeringgewaarborgdwonen.be

Renovatiepremie / verbeteringspremie

De Vlaamse Regering heeft de beslissing genomen om de verbeteringspremie van de Vlaamse overheid te integreren in de renovatiepremie (meer info www.wonenvlaanderen.be). In 2019 loopt de renovatiepremie dus verder.

Eigenaars met een lager of gemiddeld inkomen evenals eigenaars (zonder inkomensgrens) die verhuren aan een sociaal verhuurkantoor en die een huis van minstens 30 jaar oud willen renoveren, kunnen een renovatiepremie van maximaal 10.000 euro aanvragen. De uitbetaling wordt verdeeld over twee aanvragen, met een tussentijd van minstens één jaar en maximaal 2 jaar. Voor 2019 is het plafond van het inkomen vastgelegd op 43.870 euro voor een alleenstaande. Voor alleenstaanden met één persoon ten laste en voor gehuwden en samenwonenden is dat 62.670 euro. Per bijkomende persoon ten laste mag er 3.510 euro worden bijgeteld. Voor aanvragen in 2019 wordt gekeken naar het inkomen van twee jaar daarvoor, dus naar 2017.

Er kan een renovatiepremie worden aangevraagd voor 4 categorieën van werken. Per aanvraag mogen maximum 2 categorieën worden aangevraagd.

 • De structurele elementen van een woning (diverse ruwbouwwerken, oa gevelisolatie in combinatie met structurele gevelwerkzaamheden);
 • Dakrenovatie (o.a. dakstructuur, dakpannen, dakgoten, maar ook dakisolatie in combinatie met een nieuwe dakstructuur);
 • Buitenschrijnwerk (nieuwe buitendeuren en ramen, voorzien van ventilatievoorzieningen);
 • De technische installaties. Hieronder vallen onder andere de plaatsing van centrale verwarming, de vernieuwing van de elektrische installatie, en de vernieuwing van het sanitair (maar geen zonnepanelen, warmtepomp of zonneboiler).

 Meer info: www.wonenvlaanderen.be

 

Cookies: Om u de best mogelijke ervaring te bieden, maakt deze site gebruik van cookies. Als u mijnBENOvatie.be blijft gebruiken, betekent dit dat u akkoord gaat met ons gebruik van cookies. Als u meer wilt weten over de cookies die we gebruiken en hoe u uw instellingen kunt wijzigen, lees dan onze cookievoorwaarden.Sluiten