Gevelisolatie aanbrengen over de rooilijn vrij van extra vergunning

1 juni 2011

Een eigenaar die gevelisolatie aanbrengt aan een woning die grenst aan een gewestweg, moet in de toekomst geen vergunning meer krijgen van de wegbeheerder. Een bouwvergunning volstaat. De aangebrachte gevelisolatie ligt in de praktijk op het openbaar domein. Ofwel was daar een extra vergunning voor nodig, ofwel diende een ingewikkelde verkoopsprocedure te worden gevolgd. Om deze problemen te voorkomen en de eigenaars de noodzakelijke rechtszekerheid te bieden, werd vandaag de aanpassing van het rooilijnendecreet door de Vlaamse regering goedgekeurd op voorstel van minister Hilde Crevits.

In het kader van de vereenvoudiging van procedures werd vandaag op voorstel van Vlaamse minister Hilde Crevits op de Vlaamse regering een aanpassing van het rooilijnendecreet goedgekeurd. Daarbij wordt een rechtzekere oplossing gecreëerd voor woningen langs gewestwegen waar de gevel wordt geïsoleerd. Vandaag moest de eigenaar in principe een vergunning aanvragen bij het gewest voor de bezetting van de weg of het stukje grond onder de geïsoleerde muur aankopen. De aanvraag van zo’n vergunning is administratieve overlast en de verkoopsprocedure is zeer ingewikkeld voor zowel overheid als eigenaar. Met beide gaan overbodige kosten gepaard voor een maatregel waar iedereen beter van wordt: een meer energie-efficiënt gebouw.

Door de burger vrij te stellen van de extra vergunning van de wegbeheerder, kan de burger voortaan zijn gevel isoleren met een dikte tot 14 cm zonder vooraf nog deze extra vergunning te moeten vragen, en kan hij zijn gevel isoleren met zo min mogelijk overheadkosten. Ook de ingewikkelde procedure om een dergelijk kleine strook grond aan te kopen en de vele kosten (aankoop, notariële akte) worden hiermee vermeden.

De voordelen zijn:

  • geen extra aanvraagprocedure voor een vergunning van de wegbeheerder en dus geen administratieve poespas;
  • geen ingewikkelde verkoopprocedures met de daarmee gepaard gaande kosten;
  • rooilijn blijft liggen waar ze ligt en verspringt niet van woning tot woning.

Minister Hilde Crevits: “Om mensen te stimuleren om hun woning te isoleren, wil ik met deze aanpassing aan het rooilijnendecreet de administratieve rompslomp en de rechtsonzekerheid van de eigenaars weg werken. De invoering van deze uitzondering voor gevelisolatie is volledig te verantwoorden, omdat het aanbrengen van gevelisolatie bijdraagt aan Vlaamse doelstellingen om energiezuinigheid van woningen te stimuleren en ook de uitstoot van CO2 te reduceren.”

Persinfo:

Cybelle-Royce Buyck
woordvoerster van Vlaams minister Hilde Crevits
persdienst.crevits@vlaanderen.be

Cookies: Om u de best mogelijke ervaring te bieden, maakt deze site gebruik van cookies. Als u mijnBENOvatie.be blijft gebruiken, betekent dit dat u akkoord gaat met ons gebruik van cookies. Als u meer wilt weten over de cookies die we gebruiken en hoe u uw instellingen kunt wijzigen, lees dan onze cookievoorwaarden.Sluiten